Von Güterschaft bis Bitcoin – der Handel rollt weiter


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Projekt realizují partneři z Polska (koordinátoři projektu), Španělska, Řecka a Bulharska v rámci programu Erasmus+. Naše škola je zapojena pouze jako eTwinningový partner – projektu se zúčastnili žáci 9. třídy, v době uzavření škol se připojili i někteří osmáci. V úvodu projektu měli žáci za úkol se představit a vyplnit dotazník o svém budoucím povolání. Jednotlivé úkoly se věnovaly dějinám obchodu a řemesel, cechům, obchodním cestám, mincím atd. V době uzavření škol měli žáci možnost účastnit se společných projektových online hodin. Projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/95355.