My daily life


https://www.ispeech.org
Projekt jsme uskutečnili s litevskou školou, určen byl žákům 6. - 7. ročníku. Žáci si připravili krátké povídání o svém běžném dnu (5 – 9 vět), doplnili je obrázky. Jednotlivé práce tvořily stránky knihy, která byla nakonec svázána a odeslána partnerské škole. Jednalo se o krátkodobý, ale zajímavý projekt.