Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

eTwinning 2019-20

Projekty 2019 - 20 

  • Učím, učíš, učíme
  • Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Deutschunterricht
  • Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka
  • Von Güterschaft bis Bitcoin - der Handelt rollt weiter

Visibility of eTwinning Projects Newsletter 10 

Online verze

Pdf verze: Visibility of eTwinning projects - Newsletter 10 (16.92 MB)

Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Deutschunterricht

logo

Na projektu spolupracovaly dvě školy z Polska, Slovinska, Španělska a České republiky. Cílem projektu bylo rozvíjet slovní zásobu v německém jazyce. V úvodu projektu si žáci vytvořili avatary, představili se a popsali svoji školu. Podle popisů přiřazovali jména partnerů k jejich avatarům. Přečetli si popisy partnerských škol a podle těchto textů se snažili nakreslit školy v Polsku, Slovinsku a Španělsku. Vytvořili společný adventní kalendář. Poté pracovali v mezinárodních týmech. První skupina připravovala obrazové diktáty (hádanky) na téma sport a volný čas, druhá na téma škola, třetí se věnovala módě a čtvrtá jídlu a pití. Z jednotlivých témat vytvořili žáci společné elektronické knihy. Žáci měli rovněž možnost zúčastnit se společných online hodin. Na závěr jsme projekt společně zhodnotili.

Do projektu se zapojili žáci 8. a 9. ročníku.

Naše školy: https://issuu.com/celinasw/docs/unsere_schulen

Společný adventní kalendář: https://tuerchen.com/6cb83275

kalendářbilddiktat

Elektronická kniha všech obrazových diktátů: https://www.yumpu.com/de/document/read/63431071/bilddiktate

Naše společné knihy:

Jídlo a pití: https://app.writereader.com/library/book/1f36a75a-9112-4d3e-98be-badac4bb065f

Móda: https://app.writereader.com/library/book/88e40d13-13e4-40fe-91f5-6e6ef261184b

Škola: https://app.writereader.com/library/book/bb86aa91-eaf0-4b3f-8d00-208920e97910

Sport: https://app.writereader.com/library/book/e10080c6-5285-410a-9f98-c4ffb32c4ece

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/91519/home.

e-twinning

Učím, učíš, učíme

logo

Jednalo se o česko-slovenský projekt, v němž byla uplatněna metoda tzv. vrstevnického učení. Žáci 5. tříd z Přimdy a Rimavské Soboty měli za úkol vytvořit různé pracovní listy a výukové materiály pro žáky ze ZŠ a PŠ U Trojice v Havlíčkově Brodě a MŠ Přimda. Projekt zahrnul všechny vyučovací předměty na 1. stupni. Ze všech pracovních listů vznikla elektronická kniha: https://en.calameo.com/read/0063391508f5bc0727bef 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/95010.

celá skupinapráce na pc

pečememaskot

eTwinning na doma

Projekt byl vytvořen českou NSS v době uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru. Na zájemce z řad žáků čekaly čtyři úkoly:

Jaro za oknem aneb jak to vidím já (úkolem bylo sepsat krátký příběh nebo složit básničku)

jaro za oknem

Co děláme s rodinou, na co jindy nebyl čas (žáci měli vyfotit, co v době uzavření škol dělají s rodinou)

co děláme

Relaxujeme tvořivou činností (žáci měli vyfotit, natočit na video nebo popsat nějakou rukodělnou aktivitu)

relaxujeme

eTwinning challenge – buďte kreativní (úkolem bylo „rozhýbat“ eTwinningové postavičky – natočit krátký animovaný film) – v této části získala velké uznání práce Šárky Houzarové

eTwinning challenge

Do projektu se zapojili žáci 6., 8. a 9. ročníku.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/113368.

Vánoce, Vánoce přicházejí... do naší školy

logo

Jednalo se o eTwinningvou hru pro školy z venkovských regionů. Zúčastnila se jí družstva z 5., 6., 8. a 9. třídy.

vánoční skřítcipáťáciŠprťouchlata

co já vímteam


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na