Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

O nás

Základní škola Přimda se nachází v okrese Tachov, 10 km od státní hranice se Spolkovou republikou Německo, v chráněné krajinné oblasti Český les.

Počátky školy v Přimdě sahají až do začátku 17. stol., kdy zde již prokazatelně existovala farní škola. Nejstarší škola a byt učitele se nacházely v dřevěné budově východně od kostela. Později se vyučovalo v několika pronajatých místnostech v různých domech, což bylo nevyhovující, proto byla r. 1865 vystavěna nová budova školy, která sloužila svému účelu až do r. 1944. V roce 1869 přestala být školou farní a stala se „normální“ obecnou školou. V roce 1922 byla v Přimdě otevřena i škola měšťanská. Obě tyto školy byly německé.

Česká menšinová škola byla na Přimdě otevřena v roce 1926 a nacházela se v budově staré radnice čp. 1.

Na konci 2. světové války padl střed Přimdy za oběť bombardování, při němž byly poškozeny i stará radnice a budova německé obecné školy. Tyto stavby byly následně zbořeny.

Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení Přimdy. Velkou část dosídlenců tvořili tzv. rumunští Slováci. Výuka ve školách (obecné a měšťanské) byla ztížena neznalostí vyučovacího jazyka u většiny žáků. Škola navíc neměla vlastní budovu, třídy byly umístěny v bývalé německé měšťanské škole, bývalé budově okresního soudu atd.

Nynější budova Základní školy v Přimdě byla postavena v roce 1974. Ke škole náležejí dvě tělocvičny, dvě sportovní hřiště a školní jídelna.

Škola má 9 postupných ročníků, které navštěvují žáci z Přimdy, Rozvadova, Hošťky, Sv. Kateřiny, Nové Vsi, Třemešného p. Přimdou, Pavlíkova, Třískolup, Malých Dvorců, Kundratic, Velkých Dvorců, Újezda p. Přimdou, Vysočan a Boru.

Ředitelkou školy je Mgr. Marcela Husáková.

budova školy


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na