Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

EURAC

logo

Registrační číslo projektu: 2017-1-DK01-KA219-034215_2

logo

Jednalo se o projekt mezinárodní spolupráce mezi 5 školami (KA2) – ze Svendborgu (Dánsko; koordinátor projektu), Přimdy (Česká republika), Rimavské Soboty (Slovensko), Strizivojny (Chorvatsko) a Antakye (Turecko), výše grantu pro naši školu činila 24.760,- €. Tématem byla historie, současnost a budoucnost Evropy.

Na projektu pracovali žáci 6. - 9. ročníku, a to jak ve vyučovacích hodinách (anglický jazyk, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika), tak v rámci odpoledního ERAklubu, který se scházel každé úterý. Žáci plnili postupně jednotlivé projektové úkoly:

  1. Mladí lidé v Evropě: Dánští partneři připravili dotazník o využívání internetu a sociálních sítí, který vyplnili žáci všech našich škol, slovenští partneři pak jednotlivé výsledky porovnali a vložili do TwinSpace. Čeští a chorvatští žáci se zapojili do Dne bezpečnějšího internetu a v jeho rámci vytvořili krátká videa o bezpečném užívání internetu a školních aktivitách konaných v tento den.
  2. Byzantská a Osmanská říše: Tomuto tématu byla věnována vzdělávací aktivita v Chorvatsku. Žáci vytvořili prezentace o tom, co se ve svých školách učí o Byzanci a Osmanské říši, během vzdělávací aktivity v Chorvatsku tvořili na toto téma plakáty a vyzkoušeli si různé workshopy (např. tvorbu mozaik).
  3. Idea Evropy - minulost, přítomnost a budoucnost: Naši žáci se zúčastnili několika exkursí a výukových programů s tematikou historie (o čs. pilotech RAF, beseda o Židech a holokaustu, návštěva Legiovlaku, kláštera v Kladrubech a Hornického skanzenu ve Stříbře,…). Připomněli si rovněž 100. výročí konce 1. světové války a založení Československa (formou exkursí do Musea Českého lesa v Tachově, Západočeského musea v Plzni i projektového dne ve škole). Tématu se také věnovala vzdělávací aktivita v České republice.
  4. Jak zajistit udržitelný rozvoj: Žáci se zaměřili na problémy současného světa, diskutovali o nich a vytvořili v aplikaci Canva plakáty s tematikou udržitelného rozvoje. Cílem této aktivity bylo uvědomit si současné problémy a navrhnout jejich řešení.
  5. Chudoba - kdysi a nyní: Tématu byla věnována vzdělávací aktivita v Dánsku, kde měli žáci např. možnost navštívit bývalý chudobinec a diskutovat o problémech spojených s chudobou.
  6. Významné osobnosti: Žáci si nejprve povídali o významných osobnostech naší země, vybrali ty, které je zaujaly a vytvořili o nich plakáty v aplikaci Canva. Připravili také krátký kvíz v aplikaci Quizizz, jejich partneři na něj odpovídali při vzdělávací aktivitě na Slovensku.
  7. Evropské výzvy - migrace a uprchlíci: Tématu se věnovala vzdělávací aktivita na Slovensku. Žáci vytvořili prezentace s tématikou migrace a uprchlíků v našich zemích - od historie po současnost – a představili je svým partnerům. Následně na téma migrace a uprchlíků diskutovali.

V rámci projektu se uskutečnila tři mezinárodní projektová setkání: v Rimavské Sobotě (kde jsme naplánovali postup práce a rozdělili si úkoly), na Přimdě (zhodnocení prvního roku projektu a naplánování aktivit na druhý rok) a v Strizivojně (zhodnocení projektu). Uskutečnily se také čtyři vzdělávací aktivity: v Chorvatsku, České republice, Dánsku a na Slovensku. Do organizace vzdělávací aktivity na Přimdě se zapojili jako pomocníci i někteří žáci 8. a 9. třídy a přispěli k úspěšnému průběhu setkání. Náš Strom svobody zasazený u příležitosti setkání žáků na Přimdě získal 3. místo ve fotosoutěži Milujeme stromy svobody.

Vzhledem k tomu, že se žádná ze vzdělávacích aktivit nekonala z důvodu zajištění bezpečnosti žáků v Turecku, dostali turečtí partneři prostor na každé vzdělávací aktivitě a formou různých workshopů nás seznamovali s historií a kulturou své země.

Všechny aktivity projektu (školní i mezinárodní vzdělávací aktivity) jsme dokumentovali – fotografovali a natáčeli videa. Žáci pak tuto dokumentaci následně zpracovávali – z fotografií tvořili prezentace a naučili se stříhat videa, čímž rozvíjeli své ICT a jazykové dovednosti.

Veškeré výstupy naší práce jsou v TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/44075. O projektu jsme průběžně informovali veřejnost - na webových stránkách školy, na rodičovských schůzkách, v rámci dne otevřených dveří i v regionálním tisku.

Finálním výstupem projektu je aplikace o demokracii, která shrnuje vše, čím jsme se v průběhu projektu zabývali: https://eurac-app.glideapp.io/. Veškeré projektové aktivity shrnula česká skupina v naší projektové knize: https://www.calameo.com/read/0060017838baa00fc0bfb. Slovenští partneři vytvořili webovou stránku o našich projektových aktivitách: http://eurac.herokuapp.com/.

Během poslední vzdělávací aktivity v Rimavské Sobotě žáci zhodnotili nejen tuto mobilitu, ale také celý projekt a to, co se během něj naučili. Učitelé zhodnotili projekt při mezinárodním projektovém setkání v chorvatské Strizivojně a zároveň plánovali další spolupráci mezi našimi školami, která by měla po skončení projektu EURAC probíhat prostřednictvím eTwinningu. Česká a slovenská škola zahájily v říjnu 2019 spolupráci na eTwiningovém projektu Učím, učíš, učíme. Do tohoto projektu jsou zapojeni žáci 5. ročníků obou škol, kteří se neúčastnili projektu EURAC, ale přebrali štafetu spolupráce od svých starších kamarádů, čehož si velmi ceníme.

Díky práci na projektu se naši žáci zdokonalili v angličtině, zlepšili si své znalosti z historie a zeměpisu, prohlubovali své IT dovednosti, rozvíjeli manuální zručnost a výtvarné cítění.


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na