Easter activities


iSpeech
Tento krátkodobý projekt, do nějž se zapojilo více než 250 učitelů z různých evropských škol, jsme uskutečnili rovněž v rámci multikulturní výchovy. Díky projektu jsme se dozvěděli mnoho o tom, jak se slaví Velikonoce v jiných zemích. Do projektu se zapojili žáci 6. - 9. ročníku, kteří vytvářeli PowerPointové prezentace s tematikou oslavy Velikonoc a připojili i akce typické pro naši školu (velikonoční dílny, plavecké závody O přimdského zajíce,...). Prezentace byly umístěny v prostředí Twinspace a vznikl z nich též jednoduchý blog. Podobné blogy vytvořili i vyučující z ostatních zemí. Finální prací je společný blog všech účastníků projektu, který vytvořila Svetla Popova: http://easter-project2012.blogspot.com/.  

Blog ZŠ Přimda: http://zsprimda-easteractivities.blogspot.cz/

Easter in the Czech Republic by Honza

Easter in the Czech Republic Adriana O.

Easter in our country by Roman