The environment – local and global


iSpeech.org
Ekologicky zaměřený projekt jsme uskutečnili se skotskou školou, zúčastnili se jej žáci 7. – 8. ročníku. Žáci si všímali životního prostředí v okolí školy, hledali klady a zápory, připravovali na toto téma prezentace. Na závěr projektu jsme naší partnerské škole zaslali „knihu“ o Přimdě a jejím životním prostředí. Součástí projektu byl i závěrečný chat, z nějž byli naši i skotští žáci nadšeni. 

Přimda and its neighbourhood