Meine und deine Heimat


https://www.ispeech.org/text.to.speech
Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do eTwinningového projektu Meine und deine Heimat, kterého se zúčastnilo přes dvacet evropských škol. V rámci projektu vytvářeli prezentace na nejrůznější témata, mohli komunikovat se svými vrstevníky v zahraničí, prohloubili si své znalosti německého jazyka, blíže se seznámili s reáliemi jiných evropských zemích a zdokonalili se v práci na počítači. Práce na projektu Meine und deine Heimat pro nás byla cennou zkušeností.

Přílohy:

Meine Ferienpläne

Meine Umgebung 1

Meine Umgebung 2

Ostern in meiner Heimat

Quiz - Wie kennst du meine Heimat?

Unsere Schule

Tschechische Republik