Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Culture and History without Borders

logo

Registrační číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA219-014005

Naší škole se podařilo posunout v mezinárodní spolupráci za hranice eTwinningu, kdy žáci i učitelé pracují na projektech prostřednictvím internetu. Na jaře 2015 jsme podali žádost do programu Erasmus+ a tato žádost byla úspěšná. Na projektu nazvaném Culture and History without Borders – Success in Diversity, Diversity in Success (Kultura a historie bez hranic – Úspěch v rozdílnosti, rozdílnost v úspěchu) jsme spolupracovali se školami ve slovenské Zubrohlavě, polském Mielżynu, italském Salernu a turecké Antakyi. Výstupy projektu sdílíme v eTwinningovém prostředí TwinSpace (https://twinspace.etwinning.net/9972/home). Ceníme si toho, že děti měly možnost vycestovat do našich partnerských škol a osobně se poznat se svými zahraničními partnery, mohly reálně pracovat v mezinárodním týmu, což je pro ně obrovskou zkušeností pro budoucí život.

Projekt Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success navázal na spolupráci našich pěti škol na projektech uskutečněných ve školním roce 2014/15 (dvou eTwinningových – Kunst ohne Grenzen-Art without Borders, Cultural Heritage of my Country – a projektu Záložka do knihy).

Díky projektu měli žáci možnost seznámit se s historií a kulturou všech pěti partnerských zemí. V rámci různých exkursí poznávaly dějiny a kulturu regionu, v němž žijí, z jednotlivých exkursí pak tvořily prezentace a videa, která následně umisťovaly do TwinSpace, aby se s nimi mohli seznámit i jejich kamarádi z partnerských škol. Kromě toho navštěvovali naši žáci v průběhu celého roku kulturně-historické dílny, které se konaly každé pondělí odpoledne po vyučování. V dílnách žáci vytvářeli různé historické modely, dekorační předměty, malovali obrázky aj. O účast v dílnách měli po celé dva roky velký zájem. Ti nejaktivnější se pak mohli zúčastnit i mezinárodních setkání žáků - v italském Salernu, slovenské Zubrohlavě, polském Mielżynu a dvakrát na Přimdě. Během projektových setkání jsme např. ozdobili společný vánoční stromeček, napekli cukroví, vytvořili logo a hymnu projektu, sedmijazyčný slovníček, seznámili se s velikonočními tradicemi na Slovensku, naučili se čtyři polské či turecké národní tance, prožili den v pravěku i středověku,…). Žáci pracovali obvykle ve skupinkách (během setkání všech pěti škol ve skupinách mezinárodních), a učili se tak vzájemné spolupráci, výjimečně i samostatně (např. při přípravě úvodních dopisů, v nichž se představili). Projekt trval 26 měsíců.

Do projektu byli zapojeni žáci 2. stupně školy, začleněn byl do řady vyučovacích předmětů (cizí jazyky, dějepis, pracovní činnosti,...).

Za projekt jsme získali Národní certifikát kvality, Národní cenu eTwinning a Cenu DZS

Národní certifikát kvalityNárodní certifikát kvality

Národní cena eTwinningNárodní cena eTwinning

Cena DZS


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na