Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Školní aktivity

V rámci projektu bychom chtěli zapojit metodu CLIL do výuky 12 vyučovacích předmětů. Plánujeme vytvořit brožury se zajímavými texty, nápady, náměty, kvízy, dotazníky, úkoly, návody aj. (doplněné fotografiemi) – každá škola připraví texty v angličtině a své mateřštině, což využijeme pro porovnání našich slovanských jazyků.

 1. Matematika
 • zajímavé a zábavné příklady a úkoly
 • společné online hodiny
 • matematické modely těles
 • výstup: cvičebnice zajímavých úloh
 1. Fyzika
 • různé pokusy, měření (porovnání výsledků), zajímavé fyzikální úkoly → zábavná fyzika 
 • videa a prezentace z pokusů:
  • video / prezentace s návodem, jak pokus provést
  • video / prezentace pokusu provedeného dle zhlédnutého návodu (ověření pokusu)
 • společné online hodiny 
 • výstup: brožura s návody k pokusům
 1. Chemie
 • zajímavé a jednoduché chemické pokusy (lze najít na internetu)
 • videa a prezentace z pokusů:
  • video / prezentace s návodem, jak pokus provést
  • video / prezentace pokusu provedeného dle zhlédnutého návodu (ověření pokusu)
 • výstup: brožura s návody k pokusům
 1. Přírodopis + ekologie
 • chráněná území, rostliny a živočichové našich regionů / zemí → prezentace, videa, kvízy, křížovky, osmisměrky a jiné úkoly
 • společné aktivity k Světovému dnu vody a Dnu Země – porovnání, výstavky, nástěnky
 • školní zahrada: žížalovník, včelí hotel,… (návody, jak vytvořit + vytvoření dle návodu)
 • výstup: brožura s výše uvedenými informacemi
 1. Dějepis + kultura
 • významné osobnosti, památky → videa a prezentace z exkursí, do časopisu texty s fotografiemi a úkoly pro partnery, kvízy
 • společné připomenutí historických mezníků (konec 1. světové války, vznik našich států,…) – které události nás spojují?
 • úkol: rozlušti starý text (napsaný např. cyrilicí)
 • společná účast na výtvarné soutěži Mistr Theodorik
 • významná výtvarná díla – puzzle → složit rozkouskovaný obrázek, zjistit jeho název, kdo ho vytvořil, kdy, v které galerii je k vidění atd.)
 • výstup: brožura o historii a umění našich zemí
 1. Zeměpis
 • na začátku aktivity – zeměpisný kvíz o našich zemích (připraví každá partnerská škola pro ostatní) → stručné seznámení se zeměmi partnerů
 • výstup: turistický průvodce po zajímavých místech našich zemí
 1. Národní jazyky + literatura
 • všechny texty v časopisech / brožurách budou dvojjazyčné → porovnání našich jazyků
 • seznámení s cyrilicí – porovnání s latinkou
 • známí spisovatelé a jejich díla – prezentace / plakáty + kvíz
 • moje oblíbená četba – Padlet / Twinboard
 • vlastní komiks na určité téma
 • výstup: CLIL slovníček v angličtině a národních jazycích – základní pojmy z jednotlivých zpracovávaných oborů
 1. Informatika
 • dotazník o využívání PC
 • moje oblíbené počítačové hry – Padlet / Twinboard
 • programování (Scratch) → vytvoření jednoduchých her
 • robotika (Ozobot,…) → návody
 • výstup: brožura s návody na jednoduché programování, návodná videa a prezentace 
 1. Pracovní činnosti
 • jednoduché návody na výrobu jednoduchých předmětů, modelů
 • vaření – tradiční recepty, recepty vánoční a velikonoční,…
 • výstup: kuchařka tradičních receptů
 1. Výtvarná výchova + umění
 • různé výtvarné techniky a náměty, jak co udělat
 • využití různých materiálů pro výtvarnou práci
 • společná účast ve výtvarných soutěžích
 • výstup: vytvoření společného výtvarného díla, návody na různé výtvarné techniky
 1. Hudební výchova
 • národní písně – slova, noty + o čem jsou
 • video / audionahrávky písní – partneři se podle toho naučí zpívat
 • moje oblíbená hudba – Padlet
 • výstup: zpěvníček
 1. Sport
 • videa z různých sportovních aktivit (míčové hry, plavání, lyžování,…)
 • zjednodušená pravidla her (nohejbal,…)
 • typické dětské hry (i zapomenuté): kuličky, špaček, káča; Čáp ztratil čepičku…
 • výstup: brožurka s jednoduchými pravidly her

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na