Share your language


iSpeech
Na projektu Share your language spolupracovaly školy z celkem 13 zemí, částečně a nepřímo se do projektu zapojila také škola z Jihoafrické republiky. Cílem bylo naučit se několik základních frází v jazycích jednotlivých partnerů. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina. Společným výstupem projektu je elektronický slovníček s jednotlivými frázemi v 18 jazycích (španělská škola připravila fráze ve španělštině a katalánštině), naše škola v češtině, němčině, vietnamštině a afrikánštině. Díky zapojení žáků z minoritních skupin (např. Vietnamci) a žáků ze speciální školy na Gozu (Malta) můžeme náš projekt označit i jako inkluzivní.

Prvním úkolem projektu bylo představit se, k čemuž jsme využili Padlet. Následně vytvořili jednotliví partneři návrhy loga projektu – potěšilo nás, že nakonec zvítězil náš návrh.

Poté měla každá škola za úkol natočit video s frázemi (Ahoj! Na shledanou! Prosím. Děkuji. Jmenuji se… 1, 2, 3, 4, 5 a Miluji tě.) ve svém rodném jazyce, přidat do videa titulky a fonetickou transkripci. Naše škola natočila celkem 4 původní videa: v češtině, němčině, vietnamštině a afrikánštině (ve videu natočeném naším žákem při návštěvě Johannesburgu vystupují žáci  Mayfair Convent Primary School).

Po zveřejnění jednotlivých videí v TwinSpace jsme si je postupně prohlédli a začali jsme pilovat výslovnost. Poté jsme natočili další video – tentokrát už žáci pronášeli fráze v cizích jazycích. Celkem takto naši žáci natočili 14 videí.

Následně jsme společně vytvořili elektronický slovníček sestávající z psané podoby jednotlivých frází, jejich fonetické transkripce, zvukové nahrávky a videa: https://read.bookcreator.com/mFSE8aDLwUTLTOScg95E4ync1vq1/VUPh4UJjREqtGv8QraN8jg.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/47910/home