eTwinning


iSpeech

Naše škola je od roku 2010 zapojena do aktivity eTwinning, díky níž si řada našich žáků vyzkoušela spolupráci s kamarády v zahraničí prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií. Mnohé z projektů byly velmi úspěšné a získaly ocenění v podobě Národních i Evropských certifikátů kvality. Tři projekty obdržely Národní cenu eTwinning, jeden Evropskou jazykovou cenu Label a jeden byl odměněn Cenou DZS.

Článek o naší škole na webu eTwinningu

česká verze

anglická verze

Naše škola získala pro rok 2018-19 významné ocenění "eTwinningová škola". Všechny eTwinningové školy by měly být dobrým příkladem ostatních škol eTwinningové komunity. Toto ocenění získalo celkem 1212 škol ze zemí zapojených do programu eTwinning a eTwinning Plus, z toho 17 škol je z České republiky.

Ocenění eTwinningová škola jsme obdrželi i pro rok 2020-21 - velice si obhájení tohoto titulu vážíme.

Oceněné projekty

Let's make Earth Day everyday - Národní i Evropský certifikát kvality (2011)

Experiential learning of history through photos - Národní certifikát kvality (2011)

Food bridges - Národní certifikát kvality (2012)

Easter activities - Národní i Evropský certifikát kvality (2012)

Art puzzles - Národní i Evropský certifikát kvality (2013)

Young polyglots - Národní i Evropský certifikát kvality (2014)

Filmstudio - Národní i Evropský certifikát kvality, 3. národní cena (2015)

What's up? - Národní certifikát kvality (2015)

Kunst ohne Grenzen - Art without Borders - Národní certifikát kvality (2015)

eTwinning is sharing - Národní i Evropský certifikát kvality (2016)

Kulturerbe meiner Heimat ist Kulturerbe des ganzen Kontinents / Cultural heritage of my home region is cultural heritage of the whole continent - Národní i Evropský certifikát kvality (2016)

Geography through Postcards - Národní i Evropský certifikát kvality (2016)

Around Europe in 40 Days - Národní i Evropský certifikát kvality (2017)

Wir bauen Brücken - Národní i Evropský certifikát kvality, 3. národní cena (2017), Evropská jazyková cena Label (2018)

Share your language - Národní i Evropský certifikát kvality (2018)

Culture and History without Borders (projekt propojující Erasmus+ a eTwinning) - Národní certifikát eTwinning, Národní cena eTwinning, Cena DZS (2018)

Entdecke Polen mit Bolek und Lolek - Národní certifikát kvality (2019)

Učím, učíš, učíme - Národní certifikát kvality (2020)

Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Deutschunterricht - Národní i Evropský certifikát kvality (2020), Evropská jazyková cena Label (2021)

WATER - Národní certifikát kvality (2020)

Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka - Národní certifikát kvality (2021), finalista soutěže o Ceny DZS

Ach du liebe Zeit! - War denn früher alles besser? - Národní i Evropský certifikát kvality (2021), jeden z vítězů 68. ročníku Evropské soutěže

Öko-Insel - Unser Traumwohnort in Europa - Národní i Evropský certifikát kvality (2021)