Historical chronicle


iSpeech
Jednalo se již o druhý projekt uskutečněný s gymnáziem v řeckém městě Volos. I tento projekt byl zaměřen na historii našich zemí. Žáci 7. - 9. třídy vytvářeli PowerPointové prezentace o významných historických událostech, důležitých osobnostech a zajímavých kulturních památkách naší země. V projektu byla opět částečně uplatněna metoda CLIL, komunikačním jazykem projektu byla angličtina. Všechny dokumenty byly umístěny v prostředí Twinspace. Žákyně 8. třídy vytvořily také ručně psanou a kreslenou brožurku o husitství.

Great Moravia by Adriana C.

Master Jan Hus by Martin