Dílny


Text to Speech
Kromě exkursí a různých výukových programů měli žáci možnost navštěvovat po celých 26 měsíců trvání projektu tzv. dílny Erasmus (kulturně-historické dílny), při nichž vytvářeli různé předměty, historické modely a dekorace. Dílny se konaly ve škole každé pondělí odpoledne. Děti vyráběly napodobeniny pravěkých nádob, model hradiště,  polozemnice, monoxylu, plastickou mapu pravěkého osídlení Tachovska, papírové modely, kreslily obrázky s historickou tematikou (např. k výročí narození Karla IV.),... Všechny tyto výtvory se staly součástí našeho "školního musea" - slouží jako pomůcky při výuce dějepisu v jednotlivých ročnících. Asi největším počinem našich kulturně-historických dílen byla stavba pece na chleba v areálu školy.

 

Jiné dílny pak byly věnovány výrobě vánočních či velikonočních dekorací a doplňků, pečení a vaření tradičních pokrmů. Do těchto dílen se často zapojovaly i děti, které na projektu přímo nepracovaly.

Další dílny byly věnovány tradičním řemeslům - např. paličkování, výrobě svíček aj.

Společně s partnery jsme si také připomněli Den Evropy a oslavili Evropský den jazyků.

Účast na dílnách byla hojná, žáky tato netradiční práce ve školní dílně bavila.