Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Around Europe in 40 Days

K projektu Around Europe in 40 Days přizvaly naši školu partnerky z Francie a Walesu, s nimiž jsme v loňském školním roce spolupracovali na úspěšném eTwinningovém projektu eTwinning is sharing. Projekt byl inspirován dílem francouzského spisovatele Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Cílem našeho projektu bylo virtuálně procestovat 20 evropských zemí během 40 dnů a dozvědět se o nich co nejvíce, proto na něm spolupracovalo 20 partnerů z různých evropských zemí.

Na začátku projektu vyplnil každý z jeho účastníků dotazník v TwinSpace, učitelé a žáci jednotlivých škol představili sami, svoje město, region i vlast ve Fóru. Byl vytvořen Google dokument se jmenným seznamem žáků, každý z nich si vybral partnera z jiné země (např. každý z 20 českých žáků měl partnera z jiné země), aby každá národní skupina dozvěděla co nejvíce o ostatních partnerských zemích. Do interaktivní mapy Evropy jsme zanesli polohu našich škol. Každá z národních skupin postavičky dvou avatarů – chlapce a dívky. Poté děti hlasovaly, kteří dva avataři se promění ve virtuální cestovatele Jessicu a Williama. Byl vypracován itinerář cesty – Jessica a William se na svoji cestu po Evropě vydali z francouzské Nice, procestovali jednotlivé partnerské země (v každé strávili dva dny) a po čtyřicetidenním putování se vrátili zpět do Francie. Z jejich čtyřicetidenní cesty po Evropě cesty vznikl podrobný deník – každá národní skupina si mohla vybrat zemi, o níž zpracuje podrobné vypravování o tom, co Jessica a William během cesty zažili (např. naše skupina připravila vypravování o dvoudenním pobytu cestovatelů v řecké Ioannině, turecká skupina vylíčila návštěvu Přimdy,…). Žáci rovněž navrhli obálku cestovatelského deníku a společně pak hlasovali pro nejlepší návrh. Cestovatelský deník, který žáci vytvořili, je využíván jako zajímavá pomůcka (četba) v hodinách anglického jazyka a konverzace v angličtině. Na závěr žáci projekt zhodnotili pomocí Google dotazníku.

Do projektu byli zapojeni žáci navštěvující konverzaci v angličtině a dva žáci navštěvující seminář z informatiky, komunikačním jazykem byla angličtina. Díky práci na projektu si žáci nejen zdokonalili své zeměpisné znalosti a IT dovednosti (využili jsme řadu různých IT nástrojů), ale především rozvíjeli dovednosti jazykové (díky tzv. tvořivému psaní, jež využili při zpracovávání cestovatelského deníku). Výstupy projektu jsou umístěny v TwinSpace (https://twinspace.etwinning.net/22685). Elektronická verze cestovatelského deníku Jessiky a Williama je dostupná na adrese http://en.calameo.com/read/00515043774fd5477c06e?authid=3TdwOHoEKfCA.

Around Europe in 40 DaysAround Europe in 40 Days

Around Europe in 40 DaysAround Europe in 40 Days

Around Europe in 40 Days

 


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na