Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Vzdělávací aktivita na Slovensku

V týdnu od 15. do 19. října 2018 navštívilo 16 žáků naši partnerskou školu ve Sliači. Deset žáků 2. stupně se zúčastnilo společně s kamarády ze Slovenska a Polska mezinárodní vzdělávací aktivity projektu WATER a šest žáků čtvrté třídy vycestovalo za svými vrstevníky v rámci projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj. Část programu byla společná pro obě věkové skupiny, část byla oddělena.

Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí dopoledne v místním kině, kde všechny přivítala jedna z absolventek ZŠ A. Sládkoviča, starosta města Sliač i ředitel školy. Poté, co zazněly státní hymny všech tří partnerských zemí i naše projektová hymna, vystoupily slovenské děti s pásmem tanců a písní.

 

Po přesunu do školy se čtvrťáčci připojili ke svým vrstevníkům ze školní družiny a účastníky projektu WATER čekaly první workshopy – pečení perníčků, tvorba přívěsků ke klíčům v podobě kapky vody v 3D modelování a workshop zaměřený na literaturu (různá přísloví, slovanská božstva atd.). Večer jsme si ještě udělali vycházku k místním minerálním pramenům, kde jsme nabrali vzorky vody na středeční workshopy.

V úterý nás čekal celodenní výlet. Nejprve jsme navštívili čističku odpadních vod ve Zvoleně, poté nás čekal namáhavý výstup na Pustý hrad a následoval zasloužený odpočinek v aquaparku Kováčová.

Středa byla nabitá aktivitami spjatými s vodou. Účastníci projektu rozdělení do tří mezinárodních skupin si postupně vyzkoušeli nejrůznější chemické a fyzikální pokusy, vyzkoušeli si voskovou batiku a ve školní zahradě zkoumali koloběh vody, sestavili filtrační zařízení atd. Čtvrťáčci se v té době zúčastnili výuky spolu s žáky 4. A a 4. B. Odpoledne jsme se vydali na leteckou základnu Tri duby Sliač, kde nás příslušníci místní posádky seznámili s její historií a současností. Asi nejzajímavější částí návštěvy bylo vyzkoušení leteckého simulátoru na vlastní kůži. Po návratu do školy čekaly děti zábavné sportovní aktivity.

Čtvrtek byl věnován celodennímu výletu do Bratislavy. Nejprve jsme se vydali na plavbu po Dunaji až k rakouským hranicím, poté jsme navštívili museum vodáren. Prohlédli jsme si rovněž hrad Devín a vydali jsme se k soutoku řek Moravy a Dunaje. Na závěr jsme navštívili Slovenský institut mládeže IUVENTA, kde jsme se dozvěděli něco o této organizaci a také se zapojili do kvízu o našem projektu.

V pátek ráno se čtvrťáčci opětovně rozešli do tříd a zúčastnili se vyučování spolu se slovenskými dětmi, jejich starší kamarády čekaly aktivity u řeky Hron, která městem Sliač protéká. Vytvářeli zde mandaly z přírodních materiálů, stavěli modely vorů a vázali rámečky z prutů, které pak využili při pátečním zhodnocení setkání. Po vyplnění Youthpassů jsme se všichni vydali do městské sportovní haly, kde si pro nás hudební skupina Thomas Puskailer Eco Tour nachystala koncert zaměřený na ochranu vody.

Po návratu do školy jsme společně setkání zhodnotili. Z nachystaných fotografií, rámečků z proutí a papírových kapek vody, do nichž jsme vepsali svá hodnocení, jsme vytvořili společnou nástěnku. Večer bylo setkání slavnostně zakončeno.

Týden nabitý aktivitami utekl jako voda a jen neradi jsme se v pátek večer loučili. Během pěti společně strávených dnů jsme se nejen mnohému naučili, ale také jsme navázali pevná přátelství. Děkujeme slovenským kamarádům za vše, co pro nás připravili, a doufáme, že jim v červnu, při setkání u nás, budeme moci oplatit stejnou mincí.


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na