Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Etwinning 2017-18

Projekty 2017 - 18 

  • Share your language
  • Unterschiede machen uns schön (velký projekt s mnoha partnery)
  • Přátelství bez hranic - Priateľstvo bez hraníc

Projekt Share your language byl oceněn Národním i Evropským certifikátem kvality

Národní certifikát kvalityEvropský certifikát kvality

Evropská konference eTwinning na Maltě

Ve dnech 26. – 28. října 2017 se v maltském San Giljan konala Evropská konference eTwinning, jíž se zúčastnilo na 600 pedagogů, členů národních podpůrných středisek eTwinning a ministerstev školství ze 42 evropských i mimoevropských zemí zapojených do aktivity eTwinning, eTwinning Plus a programu Erasmus+.
Českou republiku zastupovala šestnáctičlenná výprava tvořená čtyřmi pracovníky národní agentury, jednou ambasadorkou eTwinning a 10 učitelkami z různých typů škol (od mateřských po střední); Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reprezentoval náměstek ministra pro vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Účast na konferenci byla pro všechny pedagožky odměnou za jejich kvalitní práci na mezinárodních projektech v rámci aktivity eTwinning či programu Erasmus+. Z naší školy se jí zúčastnila Mgr. Jana Anděl Valečková. 
Hlavním tématem konference bylo dnes tolik diskutované inkluzivní vzdělávání. Organizátoři akce nachystali celkem 52 workshopů a seminářů, při nichž měli účastníci možnost získat nové znalosti a informace. V neposlední řadě byla konference rovněž příležitostí setkat se s projektovými partnery ze zahraničí, najít nové partnery a vytvořit nové mezinárodní projekty či si jen s kolegy ze zahraničí vyměnit zkušenosti.

Zdroj: https://www.etwinning.cz/2017/11/page/5/

Panenky jdou do světa

Naše škola se zapojila do oslav 30 let Erasmu a 20 let existence mezinárodních vzdělávacích programů v České republice. Naši školu navštívily v loňském školním roce panenky Vašík a Filip, které se zúčastnily mobilit učitelů zapojených do projektu Žijeme v Evropě (Vašík doprovodil Bc. Denkovou do Vídně a Mgr. Anděl Valečkovou do Portsmouthu, zúčastnil se i slavnostního předávání cen soutěže Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn v Bavorské Železné Rudě; Filip doprovodil Bc. Tichou do Dublinu; obě panenky se zúčastnily mezinárodního projektového setkání na Přimdě v rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success).
Filip navštívil naši školu opětovně na jaře 2018, zúčastnil se s dětmi obou mobilit na Přimdě – setkání žáků i učitelů v rámci projektu EURAC – a zapojil se s dětmi do práce na eTwiningových projektech.
Kromě toho jsme vytvořili vlastní panenku jménem Fanda. Fanda doprovázel učitele na mezinárodní projektová setkání v Rimavské Sobotě a Mielżynu a žáky na mezinárodní vzdělávací aktivity v chorvatské Strizivojně a polském Mielżynu. Zúčastnil se rovněž mobilit na Přimdě (v rámci projektu EURAC) a pracuje s dětmi na projektech v rámci eTwinningu i Erasmu+. Z účasti panenek na projektové práci a mobilitách vytváříme komiksy a ty následně umisťujeme do TwinSpace panenek: https://twinspace.etwinning.net/47079/home.

Panenky jdou do světaPanenky jdou do světa

Seminář pro učitele dějepisu v Rize

Ve dnech 26. a 28. června 2018 se Mgr. Jana Anděl Valečková zúčastnila mezinárodního vzdělávacího semináře pro učitele dějepisu v lotyšské Rize, kde měla možnost seznámit se se zajímavými metodami ve výuce dějepisu. Na semináři se sešlo na 120 účastníků z 24 zemí zapojených do aktivity eTwinning a eTwinning Plus, Českou republiku reprezentovali Mgr. Barbora Musilová z Domu zahraniční spolupráce a dva vyučující – Mgr. Jan Čech z Hradce Králové a Mgr. Jana Anděl Valečková ze ZŠ Přimda.

Seminář pro učitele dějepisu v RizeSeminář pro učitele dějepisu v RizeSeminář pro učitele dějepisu v Rize

Evropská jazyková cena Label

Dne 27. června 2018 převzala ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková, v Zrcadlovém sále MŠMT z rukou Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT, a Ing. Dany Petrové, ředitelky Domu zahraniční spolupráce, Evropskou jazykovou cenu Label, již naše škola získala za eTwinningový projekt Wir bauen Brücken.

Zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/slavnostni-predavani-evropske-jazykove-ceny-label-2018/

Brožura Evropská jazyková cena Label 2018 (873.88 kB)

Evropská jazyková cena Label


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na