The World of Children’s Dreams


https://www.ispeech.org/text.to.speech
Na projektu spolupracovaly školy z 18 zemí: Itálie, Portugalska, Velké Británie, Bulharska, Arménie, Turecka, Slovinska, Albánie, Polska, Francie, Lotyšska, Gruzie, Ukrajiny, Rumunska, Dánska, Německa, Litvy a České republiky. V průběhu projektu žáci natočili dvě videa s typickými českými pohádkami (O veliké řepě a Červená karkulka), seznámili své partnery s českými pohádkami a vymýšleli i své vlastní příběhy a komiksy. Nakonec společně vytvořili vlastní pohádku – každá škola napsala jednu kapitolu. Společným výstupem projektu je elektronická kniha pohádek.
Do projektu se zapojili žáci 7. ročníku.
Zde je odkaz na TwinSpace projektu.

Společná kniha pohádek a příběhů