Endangered animals of my country


https://www.ispeech.org
Tento projekt jsme uskutečnili se školou v řecké Ioannině, komunikačním jazykem byla angličtina. Projektu se zúčastnili žáci 7. – 9. ročníku. Cílem projektu bylo seznámit žáky partnerské školy s ohroženými živočichy, kteří žijí v našich zemích. Žáci vytvořili plakáty a PowerPointové prezentace o ohrožených živočiších. Kromě toho jsme se s našimi řeckými partnery setkáváli při pravidelných Skype konverzacích, kde děti prostřednictvím videokonferencí představily svým kamarádům v zahraničí jednotlivé ohrožené živočichy.

Art puzzles - Adam

Endangered animals - Eurasian lynx (Rys ostrovid)

Art puzzles - Tereza

Art puzzles - Roman

Art puzzles - Michaela H.