Teach me your language


iSpeech
Na projektu Teach me your language spolupracovaly školy ze 7 zemí: Jordánska, Itálie, Srbska, Španělska, Turecka, Portugalska a České republiky. Cílem bylo seznámit partnery s několika základními slovíčky a frázemi v našich jazycích. Společným výstupem projektu je elektronická audiokniha a společné omalovánky.
Do projektu se zapojili žáci navštěvující konverzaci v anglickém jazyce.
Zde je odkaz na TwinSpace projektu.

Náš sedmijazyčný audioslovníček

Sedmijazyčné omalovánky