Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Mezinárodní projektová setkání

Mezinárodní projektové setkání v Polsku

Během prvního mezinárodního projektového setkání v Polsku (27. – 30. listopadu 2017) jsme si rozdělili úkoly v projektu. Naplánovali jsme podrobně aktivity pro první rok projektu a také termín a náplň první mezinárodní vzdělávací aktivity, která se uskuteční v červnu 2018 v Polsku. Dohodli jsme se, že jednotlivé aktivity (celkem jich na dva roky projektu bylo naplánováno 27) uskuteční každá škola dle svých možností a že se jednotlivé týmy budou učit od sebe navzájem (např. slovenská škola naučí ostatní vytvářet interaktivní mapy aj.). Výstupy projektu budeme sdílet v TwinSpace, které vytvoří česká škola. Fotografie, videa aj. chceme sdílet rovněž prostřednictvím Google disku - koordinátor projektu vytvoří zvláštní mail pro potřeby projektu a nasdílí jej ostatním. Stejně tak všem nasdílí vhodné pomůcky pro výzkum přírody v okolí našich škol, jež bychom mohli v rámci projektu pořídit a využívat.
Jedním z úkolů projektu je vytvoření environmentálního CLIL slovníku (anglicky, česky, polsky, slovensky) - polská škola bude zodpovědná za zoologickou část, slovenská za botanickou a česká za zeměpisnou.
Pro hodnocení úspěšnosti projektu chceme využívat formuláře Google. Koordinátor navrhl využívat také nástroje Europass (vyplní učitelé po každém mezinárodním projektovém setkání) a Youthpass (vyplní žáci na konci každé mobility).
Projekt budeme prezentovat na webových stránkách našich škol, dále na nástěnkách, výstavkách a při dnech otevřených dveří – dle možností každé ze zapojených škol.
Během mezinárodního projektového setkání v Polsku jsme také měli možnost seznámit se blíže s regionem Velkopolsko a jeho historií – přijal nás starosta Witkowa, které je zřizovatelem polské školy, navštívili jsme Poznaň a její památky a také slovanské hradiště Biskupin, jež je obklopenou vodou, bez níž si staří Slované nedokázali představit svůj život a která je hlavním tématem našeho projektu.
Přestože je komunikačním jazykem projektu angličtina, vedli jsme celé jednání projektového týmu v našich mateřských jazycích – češtině, slovenštině a polštině, neboť někteří učitelé zapojení do projektu anglicky neumluví (učitelky přírodopisu, zeměpisu, chemie,…). I přes rozdíly v našich jazycích jsme komunikaci zvládli bez problému a vytvořili jsme dobře sehraný a silný mezinárodní tým.

Mezinárodní projektové setkání v PolskuMezinárodní projektové setkání v PolskuMezinárodní projektové setkání v Polsku

Mezinárodní projektové setkání v PolskuMezinárodní projektové setkání v PolskuMezinárodní projektové setkání v Polsku

Mezinárodní projektové setkání v České republice

Druhé mezinárodní projektové setkání se konalo na Přimdě a jeho cílem bylo uzavřít a zhodnotit náš projekt. Věnovali jsme se rovněž sepsání závěrečné zprávy, projektovým výstupům a šíření výsledků projektu.

V rámci setkání jsme navštívili také zámek Kozel, Starý Plzenec a Radyni.

Mezinárodní projektové setkání v České republiceMezinárodní projektové setkání v České republiceMezinárodní projektové setkání v České republice

Mezinárodní projektové setkání v České republiceMezinárodní projektové setkání v České republiceMezinárodní projektové setkání v České republice

 


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na