Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Geography through postcards

Na projektu Geography through Postcards spolupracovalo celkem 27 škol z 25 zemí. Cílem bylo zdokonalit jazykové dovednosti žáků v anglickém jazyce a rozšířit jejich zeměpisné znalosti. Na začátku projektu absolvovali žáci všech škol jakýsi vstupní zeměpisný test, který prokázal jejich znalosti. Formu testu volila každá škola sama, kupř. naši žáci měli za úkol přiřadit ke každé evropské zemi její hlavní město a vlajku. Dalším úkolem bylo rozeslat pohlednice s krátkým textem do všech partnerských škol. Z těchto pohlednic jsme pak vytvořili mapu či nástěnku projektu – tedy mapu Evropy s názvy jednotlivých zemí, někdo připojil i jejich vlaječky a samozřejmě nesměly chybět obdržené pohlednice. Výměna pohlednic mezi školami projekt nesmírně oživila – žáci s nadšením vítali každou novou pohlednici. S chutí pak vyhledávali zeměpisné informace o jednotlivých partnerských zemích, které se pak staly podkladem pro naši elektronickou knihu, tvořili mapu projektu, do níž doplnili kromě názvů jednotlivých zemí i jejich vlaječky. 

Žáci rovněž vyhledávali informace o zemích zapojených do projektu. Všechny získané informace, pohlednice a fotografie z práce na projektu se staly součástí elektronické knihy projektu. Na konci školního roku pak žáci absolvovali nový zeměpisný test a porovnávali, o kolik se jejich zeměpisné znalosti zlepšily.

Projekt zábavnou formou propojil angličtinu se zeměpisem, žáci měli možnost dozvědět se mnohé o našich zemích, které nám přiblížily i četné prezentace a videa našich partnerů. Do projektu se zapojili žáci 7. - 9. ročníku navštěvující hodiny konverzace v anglickém jazyce.

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/10827 

Zde je odkaz na naši elektronickou knihu: http://www.wobook.com/WB6p3ch4x43d-f/Geography-through-Postcards.html 

Geography through postcardsGeography through postcardsGeography through postcards

Geography through postcardsGeography through postcardsGeography through postcards

 


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na