Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Mezinárodní projektová setkání

Setkání učitelů v Salernu

Úvodní setkání koordinátorů projektu, ředitelů škol a dalších zainteresovaných učitelů se uskutečnilo v posledním říjnovém týdnu v italském Salernu. Rovněž atmosféra v Salernu byla nezapomenutelná. Naši italští partneři uchystali uvítání na radnici, jehož se zúčastnila i zástupkyně místní samosprávy, která všechny v Salernu srdečně přivítala. Žáci ICS San Tommaso d’Aquino přišli do sálu radnice vybaveni vlastnoručně vyrobenými vlaječkami jednotlivých zapojených států i Evropské unie, jedna z žákyň velmi dobrou angličtinou přivítala všechny účastníky mezinárodního setkání, v podání žáků zazněla i evropská hymna – Óda na radost.

Po slavnostním přivítání se účastníci setkání přesunuli do školy ICS San Tommaso d‘ Aquino k důležitým jednáním. Bylo třeba naplánovat detailně aktivity projektu pro školní rok 2015 – 16 a spoustu dalších důležitých věcí spojených s projektem a jeho výstupy. Učitelé jednotlivých škol se však nesetkávali pouze při jednání ve škole, ale též ve volném čase. Společné večeře probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, lidé, kteří se až do setkání v Salernu osobně neznali, se chovali jako staří přátelé. Neexistovaly žádné bariéry – jsme sice rozdílní, ale přece jen jsme stejní, jak napovídá název projektu. I jazyková bariéra byla snadno překonána – oficiálními jazyky projektu jsou sice angličtina a němčina, ale chceme využívat i jazyky národní. A tak, přestože se setkání zúčastnili i lidé, kteří cizím jazykem právě nevládnou, necítili se nijak odstrčeni, neboť se vždy našel někdo, kdo ochotně posloužil jako tlumočník.

Po několikadenním jednání jsme se jen neradi loučili, bylo nám spolu opravdu velice dobře.

Setkání učitelů v SalernuSetkání učitelů v SalernuSetkání učitelů v Salernu

Setkání učitelů v Zubrohlavě

Druhé mezinárodní projektové setkání se konalo ve slovenské Zubrohlavě 3. – 5. října 2016.Setkání učitelů v Zubrohlavě Zúčastnili se jej z každé partnerské školy dva učitelé pracující na projektu, z Polska navíc přicestovala i paní ředitelka, která se o projekt velmi zajímá. Zhodnotili jsme uplynulý rok a naplánovali jsme aktivity na druhý rok projektu – další kulturně-historické dílny v našich školách a mezinárodní vzdělávací aktivity v Turecku a České republice. Museli jsme společně vyřešit problém s organizací mobility v Turecku, neboť kvůli komplikované mezinárodní i vnitropolitické situaci v této zemi odmítli rodiče dovolit svým dětem, aby tam vycestovaly. Tureckou mobilitu jsme nakonec přesunuli do České republiky. Pracovali jsme rovněž v našem TwinSpace, zopakovali jsme si některé dovednosti v práci v tomto prostředí. Navštívili jsme také dřevěný gotický kostelík v Tvrdošíně, který je pod ochranou UNESCO.

Setkání učitelů na Přimdě

Třetí a poslední mezinárodní projektové setkání se uskutečnilo 10. září na Přimdě. Zúčastnili seSetkání učitelů na Přimdě jej dva vyučující z Turecka a Itálie, tři z Polska a tři z České republiky. Společně jsme zhodnotili jak druhý rok aktivit, tak projekt celý. Probrali jsme veškeré náležitosti, které ještě bude třeba dodělat do konce projektu: jeho zhodnocení na školách, dokončení projektových výstupů (kronika projektu), uložení posledních aktivit do TwinSpace, úprava údajů v Mobility Tool+, vyplnění a odeslání závěrečné zprávy. Hovořili jsme také o možnosti podat žádost o eTwinningový certifikát kvality a Pečeť kvality Erasmus+. Navštívili jsme Plzeňské historické podzemí a pivovar Prazdroj. Setkání se zúčastnily rovněž dvě panenky Erasmus+ - Vašík a Filip – a společně jsme si připomněli 30. výročí založení tohoto programu.

Mezinárodní projektová setkání (2.97 MB)


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na