Výstupy projektu


TTS
Hlavním výstupem projektu je projektová kronika sestávající z pěti částí: deníku projektu, knihy pověstí, zpěvníku, kuchařské knihy a sedmijazyčného slovníčku základních frází (v angličtině a němčině, které jsou komunikačními jazyky projektu, a dále v našich pěti národních jazycích). Veškeré výstupy projektu sdílíme v TwinSpace. 

Deník projektu

Kniha pověstí

Kuchařka

Slovníček

Zpěvník