Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

EDISON

Projekt EDISON spojuje mladé lidi různých kultur a národností. Cílem projektu EDISON je seznámit mládež s kulturou a tradicemi jiných zemí, a prolomit tak mezikulturní bariéry.

2023 - 24

V týdnu od 11. do 15. září hostila naše škola čtyři mladé lidi zapojené do projektu Youth 4 Impact (bývalý EDISON). Dvě dívky (Codruţa z Rumunska a Habiba z Pákistánu) a dva chlapci (Chanuka ze Srí Lanky a Nikola ze Srbska) představili přimdským žákům formou prezentací, videí a kvízů své země, jejich kulturu, přírodní krásy i historii. Původní ostych z dětí rychle spadl a brzy se s „cizinci“ setkávaly i ve volném čase.

Týden multikulturní výchovy vyvrcholil v pátek dopoledne, v rámci tzv. Dne cizí země. K čtyřem stážistům se připojili žáci 2. stupně školy, kteří pocházejí z jiného sociokulturního prostředí, a představili svým spolužákům země, z nichž pocházejí buď oni sami, nebo jejich rodiče. K prezentacím o Rumunsku, Pákistánu, Srí Lance a Srbsku se tak přidaly prezentace o Vietnamu, Ukrajině, Slovensku, Rusku a Uzbekistánu. Nechyběla samozřejmě ani Česká republika. Svoji kulturu představili rovněž romští žáci a ti, kdo navštívili v červnu díky programu Erasmus+ naši partnerskou školu v Polsku, sdíleli své zkušenosti a zážitky z pobytu v Mielżynu. Celkem tedy měli žáci možnost seznámit se během jediného týdne s 11 zeměmi světa a také s romskou kulturou.

Uplynulý týden byl pro všechny nejen cennou zkušeností, ale rovněž příkladem multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání v základní škole.
 

Hodnocení projektu Youth 4 Impact

 

Vytvořeno pomocí služby Padlet

 

 

2017 - 18

V týdnu od 18. do 22. září 2017 zavítaly na Přimdu v rámci projektu EDISON čtyři vysokoškolské studentky z Gruzie, Číny, Rumunska a Íránu. 

Děvčata seznamovala naše žáky prostřednictvím prezentací, videí, písní, tanců a her se zeměmi, z nichž pocházejí. Děti vítaly každou takovouto netradiční hodinu s nadšením, zapojovaly se do aktivit, které si pro ně studentky připravily, i do konverzace s nimi. Někteří se s novými kamarádkami scházeli i po vyučování (navštívili přimdský hrad, šli na houby či na společnou večeři…). Tako, Lora, Iulia i Maryam byly velmi komunikativní, přátelské a využívaly každou příležitost seznámit se pro změnu s naší zemí a její kulturou, historií i přírodními krásami.

Týdenní projekt vyvrcholil v pátek, kdy se uskutečnil „Den cizí země“. Nejen hosté, ale i naši žáci pocházející z jiného sociokulturního prostředí a žáci, kteří se zúčastnili projektu Přátelství bez hranic (podpořen Plzeňským krajem), Čtení a cizí jazyky zajímavě (financován z 56. výzvy OP VK) a projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success (finančně podpořen z programu Erasmus+) si připravili krátké prezentace o svých zemích a zemích, které v rámci projektů navštívili. Znovu jsme tedy měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o Gruzii, Číně, Rumunsku a Íránu, ale navíc také o Vietnamu, USA, Spolkové republice Německo, Polsku, Slovensku, Itálii a Anglii. Na závěr si chlapci z 9. třídy připravili pro naše hosty prezentaci v angličtině o České republice.

Týden utekl jako voda a v pátek po poledni jsme se s novými kamarádkami jen neradi loučili. Celý projekt lze hodnotit velmi kladně – děti i vyučující měli možnost poznat několik pro nás velmi vzdálených a cizokrajných zemí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, lecčemu se naučili. Děti si navíc prohloubily motivaci k učení se cizím jazykům. Pobyt na Přimdě hodnotily pozitivně i samy studentky, což nás velice těší.

Poděkování patří všem čtyřem děvčatům, která si pro děti připravila zajímavé prezentace a zpestřila jim běžný školní život. Dík zaslouží samozřejmě i „malí Edisoni“ – žáci naší školy, kteří představili v rámci „Dne cizí země“ svoji vlast, či zemi již měli možnost navštívit – Kateřina Phamová, Lenka Hubáčková a Vu Thi Phuong (Vietnam), Filip Klimpel a Jan Komárek (Německo a Polsko), Olga a Veronika Frančákovy a Jakub Končický (Slovensko), Jakub Junek, Karel Halla a Martin Pelikán (Anglie a Česká republika), Ivana Nová a Barbora Bečková (Itálie), Jan Chavík a Kristián Halla (USA).

2015 - 16

V týdnu od 16. do 20. května 2016 navštívili naši školu tři „Edisoni“ – mladí lidé z Indie, Gruzie a Íránu.  Nabídku hostit zahraniční stážisty jsme využili již potřetí. Děti tak prožily netradiční hodiny angličtiny a měly možnost se v tomto jazyce zdokonalit.

Prostřednictvím prezentací, videí, písní, tanců a her seznamovali české děti s kulturou a tradicemi svých zemí. Vzhledem k bohatým zkušenostem naší školy nejen s projektem EDISON, ale s řadou dalších mezinárodních projektů si děti k hostům velmi rychle našly cestu a samy jim připravily odpolední program – vycházky do okolí Přimdy.

Týdenní projekt vyvrcholil v pátek, kdy se uskutečnil „Den cizí země“. Nejen hosté, ale i naši žáci pocházející z jiného sociokulturního prostředí si přichystali krátké prezentace o svých zemích. Znovu jsme tedy měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o Íránu, Gruzii a Indii, ale navíc také o Mongolsku, Vietnamu, Spolkové republice Německo či Slovensku. Českou republiku pak našim hostům představili formou prezentace žáci 9. třídy Vlastimil Urban a Jonáš Junek.

Naše škola využila mimo jiné také 56. výzvy OP VK, v jejímž rámci navštívili žáci v září minulého roku Anglii, a kromě toho pracujeme na řadě mezinárodních projektů v rámci aktivity eTwinning a na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je financován z programu Erasmus+. Díky tomuto projektu měli naši žáci možnost vycestovat do Itálie a na Slovensko. Žáci, kteří se zúčastnili zahraničních zájezdů a kteří pracují na mezinárodních projektech, si pro své mladší kamarády připravili také prezentace, v nichž je seznámili se svými zážitky ze zájezdu do Anglie i se svou prací na mezinárodních projektech.  

Týden utekl jako voda a v pátek po poledni jsme se s novými kamarády jen neradi loučili. Celý projekt lze hodnotit velmi kladně – děti i vyučující měli možnost poznat několik pro nás velmi vzdálených a cizokrajných zemí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, lecčemu se naučili. Projekt zapůsobil velmi dobře i proti xenofobii a případnému strachu z muslimů – děti si totiž nejvíce oblíbily sympatickou Fatemeh z Íránu.

Poděkování patří všem třem hostům, kteří si pro děti připravili zajímavé prezentace a zpestřili jim běžný školní život. Veliký dík patří rovněž Daliboru Husákovi, jenž hosty doprovázel a vypomáhal nejen jako tlumočník všude tam, kde bylo třeba. A samozřejmě zaslouží dík i žáci naší školy, kteří představili v rámci „Dne cizí země“ svoji vlast či školní projekty – Byambajargal Namuun (Mongolsko), Tran Thi Duyen, Nguyen Thi Nhung, Jan Vu a Luu Duc Anh (Vietnam), Matthias Herrmann a Filip Klimpel (Německo), Matej Srnák, Adéla Horáčková a Martina Komárková (Slovensko), Jonáš Junek a Vlastimil Urban (Česká republika), Anna Valíčková a Natálie Kováčiková (zájezd do Anglie), Markéta Ábelová, Eliška Vilimcová, Jakub Junek a Karel Halla (projekty mezinárodní spolupráce – eTwinning a Erasmus+).

2014 - 15

To, že je multikulturní výchova nedílnou součástí výuky v naší škole, dokazuje nejen práce žáků na řadě eTwinningových projektů, ale také zapojení školy do projektu EDISON, v jehož rámci navštívili naši školu čtyři zahraniční studenti – z Gruzie, Kanady, Číny a Singapuru. 

Studenti seznamovali naše školáky prostřednictvím prezentací, videí, písní, tanců a her s kulturou a tradicemi svých zemí. Po zkušenostech s projektem EDISON z loňského školního roku a s projektem Janička, díky němuž naše škola získala asistenta – rodilého mluvčího pro výuku angličtiny, se žáci s chutí a rádi zapojili do konverzace, někteří se scházeli s novými kamarády i po vyučování (navštívili přimdský hrad, zahráli si kopanou…).

Týdenní projekt vyvrcholil v pátek, kdy se uskutečnil „Den cizí země“. Nejen hosté, ale i naši žáci pocházející z jiného sociokulturního prostředí si připravili krátké prezentace o svých zemích. Znovu jsme tedy měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o Gruzii, Singapuru, Číně a Kanadě, ale navíc také o Mongolsku, Vietnamu, Spolkové republice Německo či Slovensku. Žáci neopomněli představit formou prezentace také naši vlast.

Týden utekl jako voda a v pátek po poledni jsme se s novými kamarády jen neradi loučili. Celý projekt lze hodnotit velmi kladně – děti i vyučující měli možnost poznat několik pro nás velmi vzdálených a cizokrajných zemí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, lecčemu se naučili. Děti si navíc prohloubily motivaci k učení se cizím jazykům.

Poděkování patří všem čtyřem studentům, kteří si pro děti připravili zajímavé prezentace a zpestřili jim běžný školní život. Dík zaslouží samozřejmě i „malí Edisoni“ – žáci naší školy, kteří představili v rámci „Dne cizí země“ svoji vlast – Byambajargal Namuun (Mongolsko, její prezentaci doplňoval náš asistent Albert Radvan, který v Mongolsku téměř tři roky žil), Tran Thi Duyen, Nguyen Thi Nhung, Jan Vu a Luu Duc Anh (Vietnam), Matthias Herrmann a Filip Klimpel (Německo), Matej Srnák a Adriana Oslancová (Slovensko), Jonáš Junek a Vlastimil Urban (Česká republika).

2013 - 14

Netradiční hodiny angličtiny prožili žáci 3. – 9. třídy naší školy v týdnu od 16. do 20. června 2014. V rámci projektu Edison navštívili naši školu čtyři vysokoškolší studenti – Bindu z Indie, Ziarla z Filipín, Ben ze Singapuru a Joseph z Egypta. Českým partnerem a průvodcem jim byl rovněž vysokoškolák, Dalibor Husák. Cílem projektu Edison je seznámit mládež s kulturou a tradicemi jiných zemí, a prolomit tak mezikulturní bariéry.

Studenti si připravili program na celkem 32 vyučovacích hodin. Prostřednictvím prezentací, videí, písní, tanců a her seznamovali české děti s kulturou a tradicemi svých zemí. Po počátečním ostychu se děti s chutí a rády zapojily do konverzace, scházely se se svými novými kamarády i po vyučování. Stážisté navštívili i školní družinu, kde si pohráli s nejmenšími školáky. Děti je na oplátku provedly po Přimdě a jejím okolí, veselé chvilky zažily i pře hrách ve školní tělocvičně či na hřišti.

Týdenní projekt vyvrcholil v pátek, kdy se uskutečnil „Den cizí země“. Nejen hosté, ale i naši žáci pocházející z jiného sociokulturního prostředí si připravili krátké prezentace o svých zemích. Znovu jsme tedy měli příležitost dozvědět se mnoho zajímavého o Egyptě, Singapuru, Indii a Filipínách, ale navíc také o Mongolsku, Vietnamu, Spolkové republice Německo a Rusku. Posledně jmenovanou zemi představila paní učitelka Toščeva pocházející ze Žitomiru. Žáci neopomněli představit formou prezentace svým zahraničním kamarádům také naši vlast, zazpívali několik českých písniček, dívky i zatančily.

Týden utekl jako voda a v pátek po poledni jsme se s novými kamarády jen neradi loučili. Celý projekt lze hodnotit nanejvýš kladně – děti i vyučující měli možnost poznat několik pro nás velmi vzdálených a cizokrajných zemí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, lecčemu se naučili. Děti navíc získaly motivaci k učení se cizím jazykům.

Poděkování patří všem čtyřem studentům, kteří si pro děti připravili zajímavé prezentace i hry a zpestřili jim běžný školní život. Veliký dík patří rovněž Daliboru Husákovi, jenž stážisty po celou dobu pobytu u nás doprovázel a vypomáhal nejen jako tlumočník všude tam, kde bylo třeba. A samozřejmě zaslouží dík i žáci naší školy, kteří představili v rámci „Dne cizí země“ svoji vlast – Byambajargal Namuun (Mongolsko), Tran Thi Duyen, Nguyen Thi Nhung, Jan Vu a Luu Duc Anh (Vietnam), Matthias Herrmann (Německo), Roman Koryťák, Karolína Kálalová a Jonáš Junek (Česká republika).

Ostatní projekty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na