Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Mezinárodní vzdělávací aktivity

V rámci projektu WATER jsme uskutečnili tři vzdělávací aktivity: v Polsku, na Slovensku a v České republice – každá z těchto aktivit byla věnována trochu jinému tématu. V Polsku žáci prováděli pozorování a výzkum vody, modelovali terénní tvary a tok řeky, navštívili centrum Hydropolis, věnovali se různým pokusům s vodou, dozvěděli se o stavbě mostů ve středověku, připomněli si tradici svatojánské noci. Na Slovensku se věnovali výzkumu minerálních pramenů, seznámili se s funkcí čističky odpadních vod, dozvěděli se více o koloběhu vodu, tzv. dešťové zahrádce i funkci tzv. zelených střech, učili se pracovat v programu na tvorbu 3D modelů (tuto zkušenost pak zužitkovali při tvorbě deskových her), navštívili sídlo slovenské národní agentury – IUVENTA. Vzdělávací aktivita v České republice byla věnována maloplošným chráněným územím, chráněným druhům rostlin a živočichů, tvorbě společného čtenářského deníku; účastníci mobility si rovněž vyzkoušeli rýžování zlata, navštívili západočeské lázně, rezervaci SOOS (rašeliniště s mofetami – pozůstatky třetihorní vulkanické činnosti), program Česká řeka v plzeňské ZOO a Techmanii; celé setkání provázela etapová eko-hra s přírodovědnou tematikou. Po skončení každé vzdělávací aktivity vytvořili žáci jakýsi její deník, v němž den po dni popsali, co vše se na mobilitě naučili a co společně zažili. Tyto deníkové zápisky se staly součástí projektové kroniky.

Po dohodě s partnery a díky dobrému hospodaření s penězi se nám podařilo uskutečnit tzv. mobility navíc – vzdělávacích aktivit v Mielżynu a ve Sliači se zúčastnilo 10 žáků namísto osmi. Žáci, kteří se zúčastnili jednotlivých vzdělávacích aktivit, byli vybíráni na základě předem stanovených kritérií (aktivní práce na projektu, znalost anglického jazyka, schopnost práce ve skupině atd.). Do projektových aktivit byli zapojeni rovněž žáci s omezenými příležitostmi - žáci pocházející z jiného sociálně-kulturního prostředí (v našem případě Vietnamci), žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním, žáci se vzdělávacími obtížemi. Díky finanční podpoře Plzeňského kraje v rámci dotačního programu Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže jsme mohli rozšířit projekt WATER i mezi mladší žáky (2018 - 4. ročník, 2019 – 5. ročník), kterým původně nebyl určen. Podpořili jsme tím tzv. vrstevnické učení, kdy se mladší děti učily od svých starších kamarádů. V říjnu 2018 se díky finanční podpoře Plzeňského kraje zúčastnilo šest žáků 4. ročníku ZŠ Přimda vzdělávací aktivity ve Sliači, v červnu 2019 se pět žáků ZŠ A. Sládkoviča ve Sliači zapojilo vzdělávací aktivity na Přimdě a v říjnu 2019 navštívilo šest žáků 5. ročníku  naši partnerskou školu v Mielżynu, kde se učili společně s vrstevníky z Polska a zapojili se také do aktivit spojených s diseminací projektu WATER.

Podrobněji k jednotlivým vzdělávacím aktivitám zde:

Skype setkání

Krátce po skončení mobility v Polsku se naši žáci setkali se svými kamarády znovu, tentokráte prostřednictvím Skype konference, během níž zhodnotili právě uplynulou vzdělávací aktivitu v Mielżynu a také si popovídaly o svých plánech na prázdniny. Skype setkání jsme uskutečnili 20. června 2018.

Skype setkáníSkype setkáníSkype setkání

Druhé Skype setkání se konalo 8. listopadu 2018. Zhodnotili jsme při něm vzdělávací aktivitu ve Sliači.

Skype setkáníSkype setkáníSkype setkání

Třetí Skype setkání jsme uskutečnili 17. června 2019 a jeho cílem bylo zhodnocení vzdělávací aktivity na Přimdě.

Skype setkáníSkype setkáníSkype setkání


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na