Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Vzdělávací aktivita v České republice

V týdnu od 6. do 10. června se na Přimdě konala poslední mezinárodní vzdělávací aktivita projektu CLIL across the borders – enjoy and learn, jenž je realizován v rámci programu Erasmus+. Setkání se zúčastnili nejen žáci z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska, kteří na projektu spolupracují, ale také tři dívky z Ukrajiny, jež navštěvují přimdskou školu. V průběhu tříletého projektu se žáci věnovali 12 vyučovacím předmětům, v nichž využili metodu CLIL. Každá z partnerských škol zodpovídala za tři z těchto předmětů. Přimdská škola měla na starosti dějepis, pracovní činnosti, jazyky a literaturu. Setkání bylo tedy věnováno třem zmíněným předmětům a navíc ještě i sportu.

Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí 6. června v tělocvičně školy za přítomnosti starosty Přimdy, ing. Jiřího Kadery, a kronikáře Josefa Rídla. Poté se žáci rozdělení do osmi mezinárodních skupinek vydali poznávat Přimdu formou hry zvané Actionbound. Po návratu do školy se věnovali letošnímu tématu eTwinningu a navrhovali vlastní školu budoucnosti. Odpoledne bylo věnováno pracovním činnostem – žáci vyráběli dekorace ze dřeva i kovu, zdobili skleničky, tvořili panáčky z květináčů aj.

V úterý čekal účastníky výlet do Plzně. Prohlédli si Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, kde také společně složili dřevěný model středověké Plzně. Svoji sportovní zdatnost si prověřili na lezecké stěně TJ Lokomotiva Plzeň, kde je čekalo lezení s instruktory. Po návratu do školy pokračovali ve workshopech zaměřených na pracovní činnosti.

Ve středu zamířili účastníci setkání do Historického parku Bärnau-Tachov. Dopoledne si prohlédli park v doprovodu průvodkyň a seznámili se s jednotlivými stavbami a životem ve středověku. Po obědě v místní restauraci si vyzkoušeli lukostřelbu, upekli vlastní chléb na klacku a zahráli středověkou hru Kubb.

Ve čtvrtek navštívili Chodsko. První zastávka je čekala v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, kde plnili úkoly formou pracovních listů. V Chodské chalupě v Újezdě ochutnali tradiční české jídlo – svíčkovou na smetaně – a poté se přesunuli do Domažlic. V Muzeu Chodska se dozvěděli něco o zdejším folkloru i nářečí a vyrobili si zde „placku“ s chodským motivem. Na závěr si prohlédli město Domažlice.

Pátek strávili opět ve škole na Přimdě. Dopoledne bylo věnováno netradičním sportům a starým dětským hrám – žáci si zahráli např. Spikeball či frisbee, ale vyzkoušeli si také chůzi na chůdách či starou dětskou hru „tlučení špačka“. Po sportu následovaly jazykové úkoly – žáci měli rozluštit staroslověnská slova psaná starou cyrilicí a poté poskládat rozstříhaná anglická přísloví.

Na závěr setkání si každá mezinárodní skupinka zvolila jeden z předmětů, jimž se žáci během projektu věnovali, a vytvořila lapbook, pomocí nějž žáci zhodnotili, co se během projektu naučili.

Odpoledne se všichni účastníci přesunuli do kulturního domu na Přimdě, kde zhlédli filmy v rámci mezinárodního potápěčského festivalu PAF a také hlasovali o nejkrásnější podmořskou fotografii.

Po filmové projekci bylo setkání slavnostně zakončeno, účastníci převzali certifikáty a drobné dárky.

Večer ještě čekala všechny společná slavnostní večeře ve školní jídelně a party v tělocvičně. V sobotu ráno se partneři rozloučili a odjeli do svých domovů.

Všichni měli možnost se opětovně setkat ve středu dopoledne – při online schůzce společně zhodnotili, co se na Přimdě naučili, a vytvořili plakát o svých plánech na prázdniny.

Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu setkání podíleli. Žáci a vyučující ZŠ Přimda vytvořili skvělý tým, který společně naplánoval a zajistil veškeré aktivity. Veliký díky patří ale rovněž kuchařkám a uklízečkám ZŠ Přimda, provozovatelům RS Přimda, kde byli účastníci setkání ubytováni, zaměstnancům TJ Lokomotiva Plzeň, Muzea církevního umění plzeňské diecéze, Historického parku Bärnau-Tachov, Muzea Chodska, Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, panu Kráčmarovi z Tachova za tisk pohledů a brožur i za projekci PAF. A v neposlední řadě patří velký dík také Plzeňskému kraji, který věnoval účastníkům setkání spoustu propagačních materiálů.


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na