Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Wir bauen Brücken

Wir-bauen-Brücken

Projekt vznikl jako přeshraniční spolupráce české a slovinské školy v rámci soutěže „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ (http://www.oestlichenachbarn.bayern/home.html), kterou vyhlásilo Bavorské státní ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění. Letošním tématem soutěže byla doba a život Karla IV. Pro projekt jsme zvolili věkový stupeň 2, který se blíže věnoval Zlaté cestě. Naši žáci se díky projektu blíže seznámili s historií této důležité středověké komunikace a navázali rovněž na loňské oslavy 700. výročí narození Karla IV., jež jsme si nejednou připomněli i v naší škole. Svým kamarádům ve Slovinsku pak nabyté znalosti zprostředkovali formou prezentací a kvízů. Slovinští partneři se zaměřili na hudbu česko-německého příhraničí, pátrali po českých stopách ve Slovinsku a rovněž připravovali pro své české kamarády různé úkoly a kvízy. Výstupy projektu jsou umístěny v TwinSpace (https://twinspace.etwinning.net/25623) a zároveň jsme je v tištěné podobě zaslali soutěžní komisi do Bavorska. Komunikačním jazykem byla němčina, zúčastnili se jej zájemci z 8. a 9. třídy, začátečníci v němčině (úroveň A1).

Prvním úkolem žáků bylo představit se. Kamarádi z Cerkna ve svém fotostory porovnávali Slovinsko a Českou republiku, naši žáci připravili slideshow z fotografií upravených v aplikaci Superlame a následně pospojovaných do slideshow v aplikaci Kizoa (http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d79758309k7457147o2l1/pimda-pedstavovn). Fotografii si každý upravil sám, ostatní projektové úkoly pak žáci plnili buď ve dvojicích, nebo v malých skupinkách. Kamarádi ze Slovinska si pro nás připravili řadu úkolů – např. česká a německá úsloví a přísloví, k nimž namalovali obrázky a naši žáci měli za úkol přiřadit obrázky ke správným textům. Naši žáci se snažili seznámit své slovinské kamarády blíže s osobností Karla IV. a se Zlatou cestou, jejíž jižní větev procházela přes Přimdu. Dvě šikovné výtvarnice nejprve nakreslily mapu průběhu cesty, z které jiná skupinka vytvořila v aplikaci Thinglink mapu interaktivní – doplněnou o zajímavé informace (https://www.thinglink.com/scene/899934239644975104#openEditor). Ke všem prezentacím, videím, k interaktivní mapě atd. připravovali žáci pro své kamarády zajímavé úkoly a kvízy, které pak jejich partneři plnili. Odpovědi ukládali do TwinSpace, do stránek s Aktivitami.

Využili jsme rovněž naší návštěvy v Historickém parku Bärnau-Tachov, který je rozsáhlým museem v přírodě na česko-německém pomezí a seznámili naše kamarády s životem Slovanů ve středověku. Slovinští žáci se zabývali i osudy českých vojáků na srbské frontě za 1. světové války, což nás inspirovalo k pátrání po padlých vojácích z Přimdy – využili jsme místní pomník padlým, z nějž jsme si opsali jména a následně jsme je hledali v kartotéce Vojenského ústředního archivu.

Další část úkolů byla věnována hudbě a literatuře. Naši žáci vyhledali na internetu český a německý text k písničce Na krásné Šumavě a ilustrovali jej, slovinští muzikanti se řadu písní z česko-německého prostředí naučili hrát na harmoniku a natočili ze svých vystoupení videa. Naši žáci také vyhledali v Köferlově knize (Köferl-Werk z 19. stol.) pověsti o Přimdě, upravili je, nahráli do TwinSpace a slovinští žáci je ilustrovali.

Posledním projektovým úkolem bylo vytvoření plakátů a prezentace o jeho průběhu, které poslouží k představení projektu veřejnosti. Výsledky česko-slovinské spolupráce byly v Německu oceněny, naši žáci zvítězili v kategorii Spurensuche, věkový stupeň 2 a tři zástupci z každé školy se budou moci spolu se svými učitelkami zúčastnit slavnostního vyhodnocení soutěže a předávání cen v Bavorské Železné Rudě, kde také náš projekt představíme.

Žáci sdíleli své výstupy v jednotlivých Aktivitách TwinSpace – nahrávali tam jednotlivé prezentace, videa, úkoly aj. a na stejnou stránku umisťovali i odpovědi na úkoly partnerů a samozřejmě také hned hodnotili, jak byli jejich kamarádi při řešení toho kterého úkolu úspěšní. Na jednotlivé stránky Aktivit přispívali žáci obou škol současně. Díky práci na projektu se žáci naučili bezděky mnoho nového z němčiny (mluvnici, rozšířili si slovní zásobu aj.).

Informace o našem projektu jsou i na webu eTwinningu: https://www.etwinning.cz/zs-wir-bauen-brucken/

Wir bauen BrückenWir bauen BrückenWir bauen Brücken

Wir bauen BrückenWir bauen BrückenWir bauen Brücken

Ocenění projektu

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spojené s výstavkou a prezentací jednotlivých soutěžních příspěvků se konalo ve dnech 25. – 27. července 2017 v Bavorské Železné Rudě, zúčastnilo se jej cca 120 žáků a učitelů z mnoha škol. Naši školu zde v doprovodu reprezentovaly Anna Valíčková a Martina Komárková, jež na projektu během roku pilně pracovaly pod vedením Jany Anděl Valečkové. Díky vítězství v soutěži se také mohly osobně setkat se třemi kamarády ze Slovinska - Nikou, Titem a Mihou, kteří se slavnostního zakončení soutěže zúčastnili se svojí vyučující Anicou Svetik.

Program v Bavorské Železné Rudě byl velice bohatý. Nesestával pouze z oficiálních částí, k nimž patřilo slavnostní otevření výstavy výsledků soutěže, prezentace jednotlivých příspěvků či slavnostní předávání cen. Děti navštívily rovněž sklářskou manufakturu, zúčastnily se jazykové animace Tandemu, navštívily Bavorský národní park, město Klatovy a hrad Švihov.

Chtěli bychom tímto poděkovat organizátorům soutěže za skvěle připravený program a našim kamarádům ze Slovinska za skvělou spolupráci, díky níž jsme v soutěži zvítězili a mohli jsme se zúčastnit slavnostního zakončení soutěže.

Wir bauen Brücken

Slavnostní předávání cen - slovinská a česká skupina se zástupci bavorského státního ministerstva pro vzdělávání, vědu, kulturu a umění

Wir bauen Brücken

Výstavka projektů na nádraží v Bavorské Železné Rudě

Prezentace našeho projektu v ArberlandhallePrezentace našeho projektu v ArberlandhallePrezentace našeho projektu v Arberlandhalle

Tit a Miha se svými harmonikami sklidili obrovský potlesk

3. národní cena eTwiningEvropská jazyková cena Label

Prezentace našeho projektu 22. listopadu 2017

Wir bauen BrückenWir bauen BrückenWir bauen Brücken

Brožura Evropská jazyková cena Label 2018 (873.88 kB)

Brožura Kulturní dědictví in eTwinning (1.71 MB)


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na