Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Žijeme v Evropě

logo

Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023369

Projekt byl realizován v rámci programu Erasmus+ KA1: mobility pracovníků škol. Jeho hodnota byla 8.388,- €. Díky projektu „Žijeme v Evropě“ mohly o prázdninách 2017 tři vyučující vycestovat na jazykově-metodické kursy do zahraničí (Velká Británie, Irsko a Rakousko). Projekt trval 14 měsíců, ukončen ukončen v říjnu 2017.

Materiály z kursů (pracovní listy, metodiky, publikace aj. jsou k nahlédnutí v TwinSpace projektu.

Mgr. Jana Anděl Valečková

Dvoutýdenní jazykový kurs v LSI Portsmouth hodnotím velice pozitivně. Škola je pro výuku velmi dobře vybavena, učitelé jsou erudovanými odborníky.

V prvním týdnu jsem absolvovala úvodní rozřazovací test. Dopoledne jsem navštěvovala kurs obecné angličtiny v mezinárodní skupince, odpoledne jsem měla hodiny metodiky. Zde probíhala výuka individuálně, vyučující uzpůsoboval hodiny tomu, co jsem potřebovala.

V druhém týdnu jsem společně s italskou kolegyní navštěvovala kurs zaměřený na metodu CLIL, z něhož jsem si odnesla spoustu poznatků a materiálů, které budeme nadále využívat v naší škole. Odpoledne pokračovaly kursy metodiky - opětovně s italskou kolegyní a stejným vyučujícím jako v prvním týdnu.

O víkendech organizuje škola pro své studenty výlety do význačných míst, díky tomu se mohou studenti blíže seznámit i s reáliemi jižní Anglie.

Výuka byla intenzivní, zejména když probíhala v malé skupince (1:1, resp. 2 studentky a 1 vyučující v 2. týdnu).

Možnost absolvovat zahraniční metodický či jazykově-metodický kurs obohatila nejen nás, účastníky, ale také naši školu a posunula ji zase o něco dál. Vyměnily jsme si vzájemně poznatky a náměty z kursů, využíváme jich ve vyučovacích hodinách.

Žijeme v Evropě - Portsmouth (2.84 MB)

Bc. Markéta Denková

Kurz řídily tři lektorky a byl rozdělen do tří celků. Zúčastnilo se jej 8 posluchačů, vyžadován byl skutečně aktivní přístup.

První čtyři dny patřily Magdaleně Geiger a zeměpisu Rakouska. Poté bylo zaměření spíše didaktické. Dozvěděly jsme se, jak je možné hrou žákům zprostředkovat předložky, jak učit zapojením lidských smyslů, představila mnoho společenských her vhodných pro výuku němčiny a dále jsme získali typy pro využití internetových stránek s videonahrávkami vhodnými k výuce. Prostor jsme samozřejmě dostali i my učitelé, abychom mohli vyjádřit, jaké prostředky při výuce používáme, co je vhodné pro naše žáky a jejich jazykovou úroveň.

Další tři dny jsme strávili s Annou Katharinou. Ta nás seznámila s tím, jaká němčina se používá v Rakousku a s rozdíly mezi němčinou v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Tyto rozdíly jsou možné poté předložit žákům ve škole jako zajímavost. Dále nám ukázala, jak pracovat s prezentacemi. Jak by měla vypadat žákovská prezentace, její výhody a nevýhody. Důraz byl kladen také  na kreativitu. Jelikož už jsme byli ve skupině bez finské kolegyně, měli jsme za úkol zpracovat v polské a české skupině „Zážitek z Vídně“ formou filmu. Velice jsme se pobavili. Byl to opět dobrý nápad pro standardní výuku.

Závěr kurzu patřil Elisabeth Schrenk, kterou jsme ale ocenili asi nejvíce. Ta přinesla nápady pro výuku, jako jsou hry a společenské aktivity rozvíjející komunikaci. Od Elisabeth jsme si odnesli mnoho konkrétního materiálu, který je možné namnožit a při výuce dále použít. Jedná se o materiál vhodný pro jazykovou úroveň našich žáků, tedy žáků základních škol, kteří s němčinou začínají v sedmé třídě. Elisabeth zařadila i „blok využití pohádek“ při výuce němčiny, ale zde by žáci potřebovali větší rozsah slovní zásoby. Shodli jsme se, že by byl vhodnější spíše pro žáky středních škol.

ActiLingua Vídeň (5.76 MB)

Bc. Veronika Tichá

Pobyt na jazykovém kurzu v Irsku musím hodnotit velice pozitivně. Hodiny obecné angličtiny probíhaly denně po čtyřech hodinách. Přístup učitelů byl fantastický, vše dokázali perfektně vysvětlit a vytvořili takové prostředí, aby se všichni studenti chtěli zapojit do konverzace na daná témata. To bylo skvělé, protože jsme byli opravdu "mezinárodní" parta a byli jsme nuceni neustále hovořit anglicky. Každý pátek jsem psala test na probranou látku a získané vědomosti z daného týdne. Stejně tak každý týden probíhala ústní zkouška na studentem vybrané téma, o kterém měl poté sám hovořit před celou třídou anebo dalším úkolem bylo psaní krátkého článku. Pokud student exceloval v některé části, mohl být učitelem vybrán a postoupit do vyššího levelu kurzu. Osobně jsem byla vybrána do vyššího levelu C1, ale díky přístupu učitelů v úrovni B2+ a všem spolužákům jsem se rozhodla zůstat. Celkově na kurzu General English bylo cca 15 studentů, počet se ovšem každý týden měnil díky tomu, že někdo končil svou docházku na kurzu. Kurz byl převážně zaměřen na čtení, psaní, poslech a velký důraz byl kladen na komunikaci.

Učitelský trénink probíhal každou středu a čtvrtek po třech hodinách. Celý tento modul obsahoval následující části: jazykové povědomí - komunikativní přístup, praktické nápady pro podporu plynulého vyjadřování, vyučování a učení založené na úkolech, lexikální přístup, CLIL, technologie ve třídě, výslovnost a speciální vzdělávací potřeby. Vzhledem k obrovskému množství získaného materiálu byly hodiny velice "výživné", nicméně některé části jsou využitelné spíše pro středoškolské učitele. Díky tomu, že jsme v této skupině byly čtyři učitelky, měly jsme možnost mezi sebou diskutovat a srovnávat, jak se s výše zmíněnými částmi potýkají školy v Rusku, České republice a Švýcarsku. Paní učitelka se vždy snažila hodiny přizpůsobit našim jednotlivým požadavkům.

ATC Language Schools Dublin (1.68 MB)

Nástěnky ve škole, které informují o projektu

násnástěnka

nástěnka

Erasmus+

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na