Prezentace projektu


iSpeech

Nástěnky a výstavky o projektu

Projekt jsme prezentovali na nástěnkách ve škole, v regionálním tisku a také na výstavě v Muzeu Českého lesa v Tachově.

Nástěnka ve škole
Vitrína ve škole

Erasmus Days 2018

Projekt jsme prezentovali učitelům z okolních škol

Žáci, kteří pracují na projektu, si pro své mladší spolužáky připravili několik aktivit, které se během projektu naučili:

Ukázkové hodiny

Nachystali jsme několik ukázkových hodin pro žáky z okolních škol v Rozvadově a Hošťce a pro děti z mateřských škol na Přimdě, v Rozvadově a Hošťce. Předvedli jsme jim, co jsme se díky našemu projektu naučili. Naši malí kamarádi si mohli vyzkoušet například filtraci vody a jednoduché chemické pokusy.

Den otevřených dveří

V pátek 21. června 2019 otevřela naše škola dveře veřejnosti u příležitosti 40. výročí založení školy.
Dopoledne navštívily naši školu děti z rozvadovské základní a mateřské školy a také z mateřské školy na Přimdě. Žáci 7. – 9. ročníku vytvořili plakáty o našich partnerských zemích z eTwinningu a Erasmu+ a připravili jedoduchí kvízy a úkoly spojené s těmito zeměmi a našimi projekty. Děti z okolních škol byly rozděleny do sedmi skupin a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Naši žáci byli velmi překvapeni dovednostmi jejich mladších kamarádů.
Odpoledne se konal den otevřených dveří pro veřejnost. Rodiče a další zájemci mohli navštívit naše učebny a porovnat, co se u nás za poslední roky změnilo. Seznámili jsme je rovněž s projekty v rámci eTwinningu a Erasmu+, kterých jsme se zúčastnili.