Vzdělávací aktivita na Slovensku


iSpeech
Tématem mezinárodní vzdělávací aktivity v Rimavské Sobotě byly evropské výzvy týkající se migrace a uprchlíků.

První den setkání byl věnován návštěvě nádherného kastelu v Betliaru a Košic. Při procházce Košicemi nás průvodkyně seznámila s historií města a navštívili jsme rovněž tamní synagogu, kde se děti dozvěděly více o tamní židovské obci a jejím osudu za druhé světové války.
V pondělí ráno čekalo všechny účastníky slavnostní přivítání ve škole, které přichystali žáci naší hostitelské ZŠ Š. M. Daxnera. Poté se účastníci setkání rozdělili do pěti desetičlenných mezinárodních skupin a čekaly je ledolamky. Odpoledne se žáci věnovali tématu migrace a uprchlíků – každá škola si na toto téma připravila prezentaci ze své historie. Posledním bodem pondělního programu byla slovenská řemesla a zvyky. Děti si mohly vyzkoušet zdobení kraslic voskem i hru na tradiční hudební nástroje, prohlédnout si panenky z kukuřičného šustí, řádné pastevecké biče, betlém vznikající pod rukama zručného řezbáře,…
V úterý dopoledne přijal naši mezinárodní skupinu jeden ze zástupců primátora Rimavské Soboty na radnici. Odtud jsme se přesunuli do musea, kde děti čekala úkolová hra – měly v expozici musea najít odpovědi na dvacet různých otázek v pracovním listu. Odpoledne jsme se vydali na výlet do Tater. Autobus nás dovezl do Starého Smokovce a odtud jsme pozemní lanovkou vystoupali na Hrebienok. Návštěva tamního ledového dómu – letos v podobě baziliky sv. Petra v Římě – všechny uchvátila.
Středa byla věnována celodennímu výletu. Cestou do Banské Bystrice jsme se zastavili v Hronseku a navštívili tamní unikátní dřevěný kostel, který je pod ochranou UNESCO. V Banské Bystrici bylo naším cílem Museum SNP, kde nás průvodce seznámil s historií Československa od jeho vzniku až po druhou světovou válku. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli hrad Ľupča a pak už nás čekala večeře v typické slovenské salaši.
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno významným osobnostem našich zemí. Každá ze zúčastněných škol si připravila kvíz o známých osobnostech a jejich kamarádi z ostatních zemí soutěžili, čí odpovědi budou nejúspěšnější. Odpoledne patřilo tureckým partnerům – přichystali si pro nás pečení typických tureckých sušenek a výtvarný workshop.
V pátek dopoledne dostali žáci ve svých mezinárodních skupinách za úkol zhodnotit formou plakátů a prezentací nejen to, co se na Slovensku naučili, ale také ostatní aktivity, kterým se věnovaly v průběhu celého projektu. Své výtvory pak představili žákům ZŠ Š. M. Daxnera. Odpoledne bylo věnováno opětovně slovenské kultuře – pod vedením tanečníků z místní folklorní skupiny se mohly děti seznámit s několika slovenskými tanci a zkusili zazpívat i slovenské lidové písničky.