Vzdělávací aktivita v České republice


https://www.ispeech.org/text.to.speech
Druhá mezinárodní vzdělávací aktivita projektu EURAC se uskutečnila od 15. do 20. dubna 2018 na Přimdě. Tématem setkání byla Idea Evropy – minulost, přítomnost a budoucnost. V průběhu společného pracovního týdne se žáci vydali společně na cestu časem z minulosti do budoucnosti. Průvodcem na této cestě jim byl český král Jiří z Poděbrad, v jehož hlavě se myšlenka sjednocené Evropy zrodila již v 15. století.
Účastníci mobility – včetně žáků naší školy – byli ubytováni v objektu Rekreačního střediska Přimda (bývalé školy v přírodě), a mohli tak společně trávit nejen pracovní část setkání, ale i volný čas, čehož využili k utužení vzniklých přátelství.
Setkání bylo slavnostně zahájeno v neděli 15. dubna odpoledne v tělocvičně školy, kde všechny přivítala ředitelka školy, Mgr. Marcela Husáková, a také starostka Přimdy, paní Marie Šperková. Ředitelka školy připomněla loňské 30. výročí od existence programu Erasmus a letošní 20. výročí existence evropských vzdělávacích programů v České republice. Představila účastníkům obě panenky, jež se spolu s dětmi mobility zúčastnily – Filipa, který k nám přicestoval z DZS, a našeho Fandu. Po slavnostním přivítání zazněly v podání dvou žáků 9. třídy česká hymna a Óda na radost, následně si připravili tři žáci 9. třídy ukázku parkouru a pěvecký sbor vystoupil s několika písněmi.
Následně se účastníci mobility přesunuli na školní hřiště, kde je čekaly „ledolamky“ – hry na seznámení. Poté se vydali po skupinkách k přimdskému hradu, kde je čekal nejen stručný výklad o historii této románské památky, ale také „poklad“ za splnění úkolů, na něž narazili cestou.
Pondělní dopoledne bylo věnováno historii Evropy. Každá z partnerských škol měla za úkol připravit si stručnou prezentaci o historii své země a seznámit s ní ostatní. Dále si každá země již před setkáním měla vybrat tři významné památky své země a tři významné osobnosti. Po celou dobu setkání pracovaly děti v šesti mezinárodních skupinkách. Každá skupinka pak měla za úkol nakreslit dvě vybrané památky a připravit plakáty o dvou významných osobnostech z různých zemí. Obrázky i plakáty představily na závěr aktivity ostatním skupinám.
Odpoledne patřilo tureckým partnerům. Vzhledem k tomu, že do Turecka nebyla s ohledem na mezinárodní situaci naplánována žádná mobilita, dostávají turečtí partneři při každé mezinárodní vzdělávací aktivitě prostor, kdy mohou představit svoji zemi a její kulturu. Pro setkání na Přimdě si připravili tradiční techniky mramorování a vyšívání.
V úterý čekal účastníky mobility celodenní výlet do Plzně, která byla Evropským městem kultury 2015. Zde navštívili Západočeské museum, kde je čekaly workshopy zaměřené na pravěk a archeologii. Poté si prohlédli historické centrum Plzně a také Plzeňské historické podzemí. Poslední zastávkou byla tamní zoologická zahrada, kde mohli navštívit expozici sto let staré školy či místní halštatskou vesničku.
Ve středu dopoledne jsme si společně – formou kvízu – připomněli 100. výročí od ukončení první světové války a také od vzniku Československa a Království SHS. Poté jsme – jako připomínku tohoto významného výročí – před budovou školy společně zasadili Strom svobody. Jeho výsadby se zúčastnila i starostka Přimdy.
Výsadba Stromu svobody učinila jakýsi pomyslný předěl mezi historií a současností. Děti se vrátily ke svým pracovním stolkům, kde již pro ně byla připravena desková hra Hodnota Evropy, již vydala Evropské komise. Do hry se zapojili i přítomní učitelé, kteří jednotlivým skupinkám pomáhali s porozuměním složitějším úkolům. Každý učitel se věnoval jedné skupině a pomáhal jí. Děti hrály se zaujetím, učitele hra doslova nadchla, neznali ji.
Středeční odpoledne se už neslo v duchu současných problémů. V naší společnosti žije spousta lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, a my jsme se proto rozhodli zorganizovat dobročinné rukodělné odpoledne. Drobné dárky, jež děti vyrobily, budou prodány na předvánočních trzích a výtěžek z jejich prodeje bude věnován jednomu malému chlapci trpícímu dětskou mozkovou obrnou.
Ve čtvrtek dopoledne už se děti přesunuly do budoucnosti. Inspirovány soutěží Evropa ve škole, navrhovaly ve svých skupinkách Evropské město budoucnosti. Každá skupinka vytvořila trojrozměrný model města z papíru, pojmenovala jej a představila ostatním. Děti měly zdůvodnit, proč se v jejich městě objevují právě ty či ony stavby, parky atd.
Čtvrteční odpoledne bylo posledním malým výletem do historie 20. století. Nejprve jsme navštívili Dům historie Holýšovska, kde se děti dozvěděly také o koncentračním táboře, který se v Holýšově za 2. světové války nacházel, a poté Museum železné opony v Rozvadově.
Páteční dopoledne bylo věnováno zhodnocení celé vzdělávací aktivity. Jednotlivé skupinky vytvořily pomocí připravených fotografií, fixů a pastelek plakáty o tom, co se během společně stráveného týdne naučily. Své plakáty pak představily při slavnostním zakončení setkání v tělocvičně školy nejen ostatním účastníkům, ale i divákům z řad žáků naší školy. Při představení plakátů setkání zhodnotily.
Poté utvořili všichni účastníci mobility, žáci i jejich učitelé, velký „bratrský kruh“ a za tónů písně Auld Lang Syne bylo setkání ukončeno.
Slavnostního zahájení a zakončení projektového setkání se zúčastnil i zástupce regionálního tisku, který o něm pravidelně informoval v Tachovském deníku.