Vzdělávací aktivita v Chorvatsku


Text to Speech Voices
Dne 9. března 2018 se 5 žáků z naší školy vydalo na týdenní poznávání Chorvatska v rámci projektu EURAC, který je financován z programu Erasmus+. Žáci měli možnost navštívit Základní školu ve Strizivojně a zúčastnit se jedné hodiny výuky dle vlastního výběru. V mezinárodních skupinách společně pracovali na workshopech a ostatním prezentovali Českou republiku, dále to, co se ve škole naučili o Byzantské a Osmanské říši. Na závěr prvního dne všechny vlídným slovem přivítal pan starosta Strizivojny. Druhý den žáci navštívili státní hřebčín lipicánů a zhlédli koňskou show. Ten samý den na všechny čekala tvorba mozaik v místní knihovně. Třetí den si prohlédli město Đakovo, navštívili jeho nádhernou katedrálu, dvě muzea, přičemž v jednom je čekal workshop, kde si zkusili utkat na jednoduchém stavu náramek z vlny. Odpoledne žáci zavítali do města Osijek a prohlédli si jeho starou část, katedrálu a centrum. Celý čtvrtý den žáci strávili ve Vukovaru, kde si připomněli hrůzy války, která se udála roku 1991. Zde navštívili nemocnici, hřbitov, památníky, Muzeum vučedolské kultury a veselejším zakončením dne byla plavba lodí po Dunaji. Poslední den žáci strávili ve škole ve Strizivojně, kde všem žákům prezentovali, co se za daný týden naučili a co vše jim toto setkání dalo. Se svými novými kamarády si zahráli tradiční hry a večer všechny čekala zasloužená party na rozloučenou.