Menu
Základní škola Přimda
Základní školaPřimda
Základní škola Přimda Rozvíjíme se, abychom mohli rozvíjet

Vzdělávací aktivita v České republice

Poslední vzdělávací aktivita projektu WATER se uskutečnila 10. – 14. června 2019. Zúčastnilo se jí 40 žáků 7. – 9. tříd z Polska, Slovenska a České republiky.

Nedaleko Přimdy se usadili bobři – největší evropští hlodavci, jejichž život je spojen s vodou. Proto se průvodcem setkáním stal bobr Přimdoslav.

 

Většinu aktivit sdílelo se svými staršími kamarády i 18 čtvrťáků ze Sliače a Přimdy, kteří společně pracují na projektu Přátelství bez hranic, podpořeném finančně Plzeňským krajem.

Bobr Přimdoslav si pro děti připravil nejrůznější úkoly: vytvořit modely ekosystémů, vyrobit vodní mlýnky a modely plavidel, nakreslit obrázky k interaktivnímu čtenářskému deníku aj. Děti si rovněž vyzkoušely práci prospektorů – rýžování zlata, českých granátů a dalších minerálů, které pro ně připravil pan Karl Ochantel z Vohenstraußu. V rámci setkání děti rovněž navštívily SOOS, Františkovy a Mariánské Lázně, dále plzeňskou ZOO, kde se zúčastnily programu Česká řeka, Techmanii a přehradu Hracholusky, na níž je čekal výlet parníčkem. O tom, že všichni účastníci setkání mají rádi vodu, svědčily i jejich časté návštěvy přimdského bazénu – ať již ve volném čase nebo v rámci vodních hrátek, které byly jednou z aktivit setkání.
Bobr Přimdoslav – maskot setkání – pozorně sledoval a hodnotil všechno úsilí účastníků setkání rozdělených do 10 družstev „velkých dětí“ (tedy účastníků vzdělávací aktivity) a 2 družstev „malých dětí“ (tedy čtvrťáků pracujících na projektu Přátelství bez hranic). Na závěr sečetl družstvům body za splněné úkoly a podle pořadí úspěšnosti se družstva vydala hledat bobrův poklad.

V pátek odpoledne zasadili účastníci setkání společný Strom přátelství před budovou Základní školy v Přimdě.

Poté děti zhodnotily setkání a vše, co se společně během týdne naučily. Nakonec zhodnotily i celý projekt.

Poděkování patří všem účastníkům setkání – žákům i jejich učitelům, do všech úkolů se opravdu aktivně zapojili. Veliký dík náleží všem učitelům, provozním zaměstnancům a žákům ZŠ Přimda, kteří se na organizaci setkání podíleli – odvedli dobrou práci. Poděkování patří rovněž paní Saliové a zaměstnancům RS Přimda, kde byli účastníci setkání ubytováni. A samozřejmě také panu Karlu Ochantelovi, který si pro děti připravil rýžování zlata a dalších minerálů. Bez pomoci všech těchto obětavých a ochotných lidí bychom si setkání nedovedli představit.

Datum vložení: 17. 6. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2022 14:01
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na